Imakönyv

1. oldal 1 2. oldal 15
Adatbevivő Ima ID Dátum Cím Kézirat/Nyomtatvány Nyelv Szerző Szerzői Titulus Társszerző És még sokan mások Szerző Jegyzet Megjegyzés a műhöz Terjedelem Megjelenés éve Megjelenes évköre Megjelenés helye Kiadó Privilégium "Nihil obstat" (Engedélyező neve, rangja) Nyomda Kollacionálás Kolligátum Kollacionálás részletezve Facsimile a neten Az imakönyv eredete Eredeti nyelve Eredeti szerzője Eredeti címe Eredeti kiadás helye Eredeti kiadás éve Eredeti kiadó/nyomda kompiláció forrásai Lelőhely Lelőhely Jellege Kapcsolattartó Tulajdonos Lelőhely jelzete Lelőhelyhez jegyzet Felekezet Rend/Szervezet Besorolás Műfaj Tartalom Ajánlás Megjegyzés az ajánláshoz Előszó Imák száma Imák tematikája Ének Énekek száma Énekek tematikája Dallam Megjegyzés a dallamhoz Elmélkedes Elmélkedés tematika Kézírásos bejegyzesek Illusztrációk száma Illusztráció metszője Illusztráció műfaja Illusztráció tematikája Illusztráció kora Illusztrációkhoz jegyzet Illusztráció nyomdája Borító Megjegyzés a borítóhoz Méret (magasság*szélesség*vastagság, cm-ben) Szakirodalom Egyéb jegyzet Nyilvános Lektorált
1 3 2013-04-30 10:44:13 Szentlélek hárfája Prohászka-imakönyv Magyar Prohászka Ottokár nincs feltüntetve NINCS 9. kiadás 599 o 1945 20/1 Budapest Szociális Missziótársulat Dr. Michael Török vicarius generalis subst. "Élet" Irod. és Nyomda Rt. Budapest Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 3. SZH 1945 Köck Gyuláné budapesti lakos adománya. katolikus Szociális Missziótársulat imakönyv TARTALOMJEGYZÉK
Belső címlap
Ajánlás
Hiszek a szent Szívben
Uram, taníts meg ...
nincs feltüntetve A szerző az "Uram taníts meg minket imádkozni!" mottóval bevezetett előszóban az ... 223 Alap imák
Reggeli imádságok
Esti imádságok
II. "Jöjjön el a te országod!"
Va ...
67 XIII. Énekeljetek az Úrnak!
Miseénekek
Az Oltáriszentségről
Adventi énekek
K ...
Az ünnepek
Advent
Szeplőtelen fogantatás
Szent éj
Karácsony
Évvégi harangsz ...
6 nem ismert fekete-fehér fotó Szentháromság
Szűz Mária a gyermek Jézussal
Jézus a Jópásztor
Jézus Szíve
Te ...
20. század A fotók művészeti alkotások fotói, készítőjük, lelőhelyük nincs feltüntetve. ... nem ismert műbőr kötés Fekete borító, középen egy kereszttel. 14,8x9,2x4 cm
1 4 2013-05-09 15:50:16 Jézusom Örömöm imádságos- és énekeskönyv Magyar Dr. Vargha Damján ciszter rendi áldozó pap, egyetemi tanár NINCS Kilencedik kiadás, mellette egy megjegyzéssel: 122-124 ezer, korábbi kiadások: 1 ... 362 1937 20/1 Budapest Szent-István Társulat Dr Albinus Kiss S. O. Cist.; Dr. Michael Marcell censor dioecesanus; továbbá kül ... Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt. Teljes a szerző saját válogatása A könyv oktató részei: Beining: Das gute Kommunionkind" című mű nyomán készültek ... SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 4.JÖ1937 Palásty Lajos adománya. katolikus ciszter Ima- és énekeskönyv ELSŐ RÉSZ
I. Napi imádságok
II. Szentmise imádságok
III. Szentgyónás és szent ...
XI. Pius pápának Az ajánlásra a könyv következő bejegyzése utal:
"XI. Pius pápa Őszentsége a nek ...
A szerző az imaszövegek összeválogatásának szempontjairól ír röviden:
1. az el ...
110 I. Napi imádságok
II. Szentmise imádságok
III. Szentgyónás és szentáldozás
IV ...
170 MÁSODIK RÉSZ
Énekek nagymise előtt
I. Miseénekek
II. Az Oltáriszentségről
A ...
Oktatás a nap megszentelésére
Oktatás az Őrzőangyal tiszteletére
Oktatás esti ...
Sanyikámnak a karácsonyi szentgyónás és szentáldozásra. 1937. dec. 19. Apuka ... 5 nem ismert fekete-fehér nyomat Szent Erzsébet
Szent Mór
Jézus Szíve
A keresztre feszített Jézus
Kép a szen ...
20. század nem ismert műbőr kötés Sima fekete borító, középen kettős kereszttel. 12x8x2 cm Katolikus Szemle 1903. 20. kötet 10. füzet (december) 1068. ismertetés olvasható a műről. Szerzője: P.I.
1 5 2013-05-10 13:16:48 Liliomcsokor a kis Jézus barátainak. A jó gyermekek részére. Magyar Nagy József igazgató tanár NINCS 32 1940 20/1 Párkány Nagy József Dr. Drahos János érseki általános helytartó Galgóczi Gyula könyvnyomdája Teljes a szerző saját válogatása SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SZENTA 5. LJB 1940 Székely László hagyatéka Temesvár 1997. katolikus nincs feltüntetve imakönyv Tanácsok
Röpimák és fohászok
Fohászok
IMÁK
Szent Ignác imája
Áldás-kérés a ...
Az ajánlásra a füzetbe tett gépelt levél utal. A kis imafüzetnek nincs előszava, azonban egy benne található gépelt levél leírj ... 44 Felébredéskor
A házból való kilépéskor
A kereszt előtt
Szűz Mária kép vagy sz ...
1 Ének Jézus Szívéhez Gondolkozz ezeken a mondatokon! nincsenek illusztrációk Papírkötés 9,8x7x0,1 cm
1 6 2013-05-10 13:44:33 Imakönyv Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére Magyar P. Trefán Leonárd nincs feltüntetve NINCS 4. kiadás, 36-42. ezer 152 1933 20/1 Kolozsvár nincs feltüntetve P. Barnabás Rozsnyai (Mediae 1933.01.17.); Dr. P. Carolus Imets Min. Provinciali ... Szent Bonaventura Könyvnyomda Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina 6.IPA1933 Székely László hagyatéka 1997. Temesvár katolikus ferences Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére imakönyv PÁDUAI SZENT ANTAL
Életének rövid ismertetése
Szent Antal tiszteletének jelent ...
16 ÁHITATGYAKORLATOK
KÖNYÖRGÉSEK SZENT ANTALHOZ
Egy bizonyos kegyért
A gonosz lé ...
1 Ének Szent Antalhoz Szent Antal életének jelentősége 1 nem ismert fekete-fehér nyomat Szent Antal karján a gyermek Jézussal 20. század nem ismert műbőr kötés 12x8x1 cm
1 8 2013-05-13 17:14:53 Kármel ékessége. Imakönyv a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelői és a harmadrend ... Magyar P. Hárs Ágoston kármelita szerzetes NINCS Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011. 727 1922 20/1 Budapest Budapesti Kármeliták Dr. Franciscus Horváth praeses censurae dioecensanae; Dr. Julius Machovich vicar ... Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt. Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina 8. KÉ 1922 katolikus kármelita A kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére Ima- és énekeskönyv, elmélkedésekkel ELSŐ RÉSZ
I. Reggeli ájtatosság
II. Estéli Ájtatosság
III. A szentmise áldoza ...
Az előszóban a szerző XI. Pius pápának a sarus Kármeliták általános Főnökéhez in ... I. Reggeli ájtatosság
II. Estéli Ájtatosság
III. A szentmise áldozat
IV. Gyón ...
190 Az énekek nem tematikusan, hanem ABC rendbe vannak szedve MÁSODIK RÉSZ
Az elmélkedő ima
Elmélkedések Jézus Krisztus életéről
Elmélkedés ...
A könyv belső borítóján egy hosszú ima olvasható. 10 nem ismert 1. A Szűz Anya átnyújtja a skapulárét Stock Szent Simonnak
2. "Szolgám vagy te ...
Csak az első három képen olvasható Savely neve. nem ismert műbőr kötés A fekete borító közepén egy arany Mária monogram látható, rajta egy koronával. ... 14x9x3,3 cm
1 9 2013-05-14 10:56:26 Égi Hangzatok. Imádságok és elmélkedések katolikusok számára Magyar Ferenczy György esztergomfőmegyei áldozópap NINCS A mű 3-4. számozott lapján XIII. Leó és X. Pius pápa elismerő sorai olvashatóak ... 384 1921 20/1 Vimperk, Budapest és New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Josephus Antonius episcopus; Dr. Franciscus Ullwer CSSR censor ex offo Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 9.ÉH1921 Palásty Lajos budapesti lakos ajándéka 2011. katolikus nincs feltüntetve Imakönyv elmélkedésekkel, énekekkel Napjaink megszentelése
Szent mise ájtatosság
A bűnbocsánat szentsége
Áldozási ...
nincs feltüntetve Az ajánláshoz két csíkozott oldal áll az olvasó rendelkezésére a könyv elején. ... Nincs. 53 Napjaink megszentelése
Szent mise ájtatosság
A bűnbocsánat szentsége
Áldozási ...
11 Az oltári szentséggel való áldásra
Mise énekek
Az oltári szentségről
Adventi ...
Napjaink megszentelése
Szent mise ájtatosság
A bűnbocsánat szentsége
Áldozási ...
1 nem ismert műalkotásról készült fekete-fehér fotó Krisztus megjelenik az emmauszi tanítványoknak. Alatta felirat: "Megnyilának az ... 20. század A kép alatt felirat: A fényképész társ. jóváhagyásával. nem ismert műbőr kötés 10,7x7x2 cm
1 10 2013-05-14 12:54:33 Vezérkönyv a legfölségesebb Oltáriszentség folytonos imádására és a szegény temp ... Magyar Liguori Szent Alfonz nincs feltüntetve Dr. Nogáll János A címben utalás olvasható arra, hogy Liguori Szent Alfonz nyomán készült a könyv ... XIX. változatlan kiadás, 109.000-119.000 példány
előző kiadások Vezérkönyv az O ...
80 1935 20/1 Székesfehérvár Országos Központi Oltár-Egyesület Az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. nincs feltüntetve Teljes fordítás olasz Liguori Szent Alfonz SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 10. VO 1935 Palásty Lajos budapesti lakos ajándéka 2011. katolikus nincs feltüntetve Az Oltáriszentség folytonos imádására Imakönyv elmélkedésekkel, énekekkel Fölajánló ima
A VÁLLALT IMAÓRA
Előkészületi ima
1. Elmélkedés - Oltáriszentsé ...
Országos Központi Oltár-Egyesület számára 13 Fölajánló ima
A VÁLLALT IMAÓRA
Előkészületi ima
Litánia a legfölségesebb Oltá ...
9 Karének a Boldogságos Szűzhöz
- Úrjövettől Gyertyaszentelő Boldogasszonyig
- G ...
1. Elmélkedés - Oltáriszentség
2. Elmélkedés - A szent áldozás
3. Elmélkedés - ...
nincsenek illusztrációk műbőr kötés fekete borító, közepén arany színű Oltáriszentséggel 13x9,5x1 cm
1 11 2013-06-05 12:59:09 Égi manna. Ima- és énekeskönyv a ker. kath. ifjúság számára Magyar Zádori ev. János nincs feltüntetve NINCS 384 1882 19/2 Budapest Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Josephus Szabó Vicarius Gralis 1882. március 29. Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 11.ÉM1882 katolikus nincs feltüntetve Katolikus ifjúság számára Ima- és énekeskönyv, elmélkedésekkel Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szentek ünnepének naptára
Az Úr imádsága
Sze ...
nincs feltüntetve A templomi imádkozásról és annak szükségességéről. 54 Az Úr imádsága
Szentmise ájtatosság
A négy kar-ének
A szent rózsafűzér
Lóret ...
217 Az énekek nem tematikus, hanem ABC rendbe vannak szedve. A röpimákról
Jézus Szívének tisztelete
A gyónási és áldozási ájtatosság
A búc ...
Bérmálási emlék. Gráczol Julianna február 12 nem ismert műalkotásról készült fekete-fehér fotó 1. Jézus Szíve az Oltáriszentséggel
2. Jézus Szíve
3. Jézus Szíve (gyermek Jéz ...
20. század nem ismert bőrkötés csontberakással 12x7,5x3 cm
1 12 2013-06-12 15:15:12 Ifjusági-imakönyv. Serdülő ifjak és lányok számára Magyar Hock János kőbányai plébános NINCS 328 1903 20/1 Budapest nincs feltüntetve Esztergomi Főegyházmegye, engedély száma: 2909/103. szám
engedély szövege:
Td ...
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T. Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 12.II1903 Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011. katolikus nincs feltüntetve Serdülő ifjak és lányok számára Imakönyv tanító részekkel Bevezető rész
Az ima
Első rész
A mindennapi áhitat imái
Második rész
A szen ...
Szűz Máriának "Fölajánlom e könyvet az égi kegyelem osztogatójának, a mi édes Szűz Anyánknak o ... nincs 171 Első rész
A mindennapi áhitat imái
Második rész
A szentmise áldozat
A szentk ...
Mind a nagyobb fejezetek (mindennapi imák, szentmise áldozat stb.) elején, mind ... Almássi Katicza első szentáldozása emlékére szüleitől. 1923. máj. 10. nincsenek illusztrációk műbőr kötés 12,5x8,7x3 cm
1 13 2013-07-18 09:29:42 Imakönyv a katolikus hívek részére Magyar Vass János hitoktató NINCS XI. kiadás, kapható: Vass János hitoktatónál Kaposvár. 96 1940-es évek 20/1 Tab Vass János A XI. kiadás változatlan lenyomata a VII-nek. A VII. jóváhagyása: Nihil obstat. ... Erényi Alajos könyvnyomdája Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SZENTA 13. IK 1940k. katolikus Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére IMÁDSÁGOK
Az Úr imádsága
Az Üdvözlégy
Az Úrangyala
Ima az Egyházért
Ima a H ...
nincs feltüntetve A könyvnek nincs előszava. 11 Az Úr imádsága
Az Üdvözlégy
Az Úrangyala
Ima az Egyházért
Ima a Hazáért
I. ...
140 Adventre
Karácsonyra
Böjtre
Húsvétra
Szentlélekről
Oltáriszentségről
Jézus ...
nincsenek illusztrációk műbőr kötés egyszerű, barna színű bal felső csücskében kicsi aranyozott kereszttel 15x05x11 cm
1 14 2013-08-03 13:25:44 Jézus Szíve a szeretetnek lángtengere Magyar P. Antal kármelita szerzetes NINCS Második kiadás 286 1902 20/1 Budapest nincs feltüntetve 1902. január 13. Antonius Mohl vicarius Capitularis Abbas-Canonicus Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt. Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 14.JSZ1902 katolikus kármelita Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére Ima- és énekeskönyv Előszó
Reggeli ima
A jószándék felindítása
A három isteni erény felindítása
...
nincs feltüntetve Az előszóban a szerző leírja, hogy imakönyvével a magyar haza 900 éves fennállás ... 43 Reggeli ima
A jószándék felindítása
A három isteni erény felindítása
Munka el ...
5 Jézus szentséges szívéről A belső borítón egy vélhetőleg asszony családi adatai (házasságkötésének napja, ... 1 nem ismert színes rajz /nyomat Jézus Szíve nem ismert műbőr kötés 9,7x6,5x1,5 cm
1 15 2013-08-09 10:50:56 Mária gyermeke. Imádságoskönyv katolikus magyar leányok számára Magyar Dr. Halász Pál nincs feltüntetve NINCS 432 1924 20/1 Budapest Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. Dr. Michael Marcell censor dioecesanus
Nr. 2346
Imprimatur.
Strigonii, die 29 ...
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T. Teljes a szerző saját válogatása Az imakönyvben több imánál utalás olvasható arra, mely szerzőtől emelte át a köt ... SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 15.MGY1924 katolikus nincs feltüntetve Katolikus leányok számára Ima- és énekeskönyv, elmélkedésekkel 1. Általános imádságok
2. Reggeli imádság
3. Imádságok napközben
4. Esteli im ...
116 1. Általános imádságok
2. Reggeli imádság
3. Imádságok napközben
4. Esteli im ...
36 Miseénekek
Énekek az Oltáriszentségről
Énekek Jézus szent Szívéről
Éneke Szűz ...
Oktatás az keresztségről, a bérmálásról, a szentgyónásról, az Oltáriszentségről, ... nincsenek illusztrációk műbőr kötés 12x7,7x3,5 cm
1 16 2013-08-09 14:45:22 Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált ... Magyar ismeretlen nincs feltüntetve NINCS a cím további része: ...szent tiszteletére, és segítségül hívására szolgáló imák ... 416 1911 20/1 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése A püspöki hatóság jóváhagyásával. Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 2 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 16.PA1911 Az imakönyv Zsitnai Etelka, Kóris Bence Katalin (1934, Verbász, református) anyó ... katolikus nincs feltüntetve Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére Ima- és énekeskönyv Első szakasz
Páduai szent Antal életrajza
Csodás történetek szent Antalról
M ...
101 Szent Bonaventura himnusza szent Antal tiszteletére
Más imák Páduai Antal tiszt ...
39 Énekek Szent Antal tiszteletére
Antifónák
Mise énekek
Adventi énekek
Karácso ...
Páduai szent Antal életrajza
Csodás történetek szent Antalról
Csimcsák Jolán
IV. ot. aki született 1930. November 2án és lakik Magyarkeszin H ...
18 nem ismert vegyes 1. Szent Antal halottaiból feltámaszt egy ifjút, hogy atyjának tanúságot tegyen ... nem ismert papír és műanyag fehér színű, régi csontutánzatú műanyag borítás, középen színes Szent Antal képp ... 12x7,5x3 cm
1 17 2013-08-09 15:48:14 Áhítat koszorúja, vagyis ima- és énekeskönyv melyet a keresztény katolikus hívek ... Magyar Mészáros Kálmán ferenc rendi áldozár NINCS Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011.

A könyv hátsó, belső borítóján a ...
704 1885 19/2 Budapest Rózsa Kálmán és neje Bibornok herceg-prímás s esztergomi érsek jóváhagyásával. Rózs Kálmán és neje Teljes a szerző saját válogatása "Az imákra nézve forrásul többnyire egyházilag jóváhagyott könyvek vagy egyéb áj ... SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 17. ÁK 1885 katolikus ferences Katolikus hívek számára Ima- és énekeskönyv Mindennapi imák
Szentmise alatt való ájtatosság
Ájtatosság holtakért való szen ...
"Évek óta több oldalról hangoztatott panasz panasz volt ugyanis, különösen a bud ... 142 Mindennapi imák
Szentmise alatt való ájtatosság
Ájtatosság holtakért való szen ...
225 Prédikáció előtt és után
Mise-énekek
Az Oltáriszentséggel való áldás előtt és ...
előlapon belül:
Roos Mari

hátlapon belül:
Mária ur jezus szent szülője ang ...
27 nem ismert vegyes 1. A feltámadt Krisztus (f-f acélnyomat)
2. A szentmise áldozatot bemutató pap ...
nem ismert bőrkötés 14,5x9,3x4,3 cm
1 18 2013-08-10 07:46:21 Venite Adoremus! Katolikus oktató- és imádságoskönyv a tanulóifjúság számára ... Magyar Dr. Láng Incze ciszter rendi áldozópap és főgimn. hittanár NINCS 548 1902 20/1 Budapest Szent-István Társulat nincs feltüntetve Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt. Teljes Fordítás Német Frey J. S.J. "A tanuló ifjú" A szerző műve előszavában további két német kiadású ifjúság számára összeállítot ... SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 18.VA1902 Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011. katolikus ciszter Katolikus ifjúság számára Imakönyv tanító részekkel ELSŐ RÉSZ
Intelmek és tanácsok tanuló ifjak számára
1. Istentől rendelt végső ...
A szerző az előszóban ismerteti műve forrásait. 104 Naponként végzendő ájtatossági gyakorlatok
A hétköznapok megszentelése
Miseimá ...
40 Szentbeszéd előtt
Miseénekek
Az Oltáriszentségről
Adventi énekek
Karácsonyi ...
Intelmek és tanácsok tanuló ifjak számára
1. Istentől rendelt végső célunkról
...
1 nem ismert színes rajz /nyomat Gonzaga szent Alajos, alatta felirat: primus juventulis patronus nem ismert műbőrkötés dombornyomással A könyvnek egy kemény kartonból készült tokja is van. 13,4x9x2,5 cm
1 19 2013-08-11 21:41:14 Imádságok és egyházi énekek a Budapest-Terézvárosi templom tanuló ifjúsága részé ... Magyar ismeretlen nincs feltüntetve NINCS 32 1914 20/1 Budapest nincs feltüntetve nincs feltüntetve Buschmann F. utódai könyvnyomdája Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 19. IBpT 1914 Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011. katolikus nincs feltüntetve Katolikus ifjúság számára Ima- és énekeskönyv Imádságok
Midőn az angyali üdvözletre harangoznak
Imádság gyónás után
Imádság ...
nincs feltüntetve nincs 4 Imádságok
Midőn az angyali üdvözletre harangoznak
Imádság gyónás után
Imádság ...
57 Énekek
Az iskolaév kezdetére és Pünkösdre
Szeptember hónapban
Mise kezdetére
...
nincsenek illusztrációk Papírkötés egy vékony papírkötésű füzetről van szó 12,3x9,5x0,2 cm
1 20 2013-08-09 14:45:22 Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált ... 0 Magyar ismeretlen nincs feltüntetve NINCS 416 nincs feltüntetve 20/1 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése A püspöki hatóság jóváhagyásával. Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék katolikus nincs feltüntetve Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére Ima- és énekeskönyv Első szakasz
Páduai szent Antal életrajza
Csodás történetek szent Antalról
M ...
101 Szent Bonaventura himnusza szent Antal tiszteletére
Más imák Páduai Antal tiszt ...
39 Énekek Szent Antal tiszteletére
Antifónák
Mise énekek
Adventi énekek
Karácso ...
Páduai szent Antal életrajza
Csodás történetek szent Antalról
Csimcsák Jolán
IV. ot. aki született 1930. November 2án és lakik Magyarkeszin H ...
19 nem ismert vegyes 1. Páduai Szent Antal Krisztus keresztje előtt karján gyermek Jézussal (színes n ... nem ismert papír és műanyag fehér színű, régi csontutánzatú műanyag borítás,l 12x7,5x3 cm
1 21 2013-08-12 06:53:34 Páduai Szent Antal kis imakönyve. Szent Antal tisztelői számára és a "szegények ... Magyar P. Özséb Szent Antal és a szegények szolgája NINCS A mű hátsó belső borítóján a Rózsa Kálmán és neje kiadó kiadványainak listája ol ... 138 1901 20/1 Budapest Rózsa Kálmán és neje nincs feltüntetve Rózs Kálmán és neje Teljes nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 21.PA1901 Akié volt: Toldi Piroska (1902-1989, Becse) ő édesanyjától, Bartha Juliannától k ... katolikus nincs feltüntetve Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére Ima- és énekeskönyv Előszó
Páduai szent Antal élettörténete
Szent Antal kenyeréről
Szent Antal ha ...
"Bizonyos, hogy a "Páduai szent Antal tisztelete is csak egy ilyen bölcs eszköz ... 26 Ájtatosság szent Antal tiszteletére
Magunk fölajánlása
Reggeli ima szent Antal ...
2 Régi ének páduai szent Antal napjára
Magasztalunk oh szent Antal
Páduai szent Antal élettörténete
Szent Antal kenyeréről
Szent Antal hatalmáról ...
1 nem ismert színes rajz /nyomat Páduai szent Antal 20. század nem ismert dombornyomásos vászonkötés 12,5x8,5x1 cm
1 22 2013-08-12 10:37:07 Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal. Keresztény katolikusok sz ... Magyar Hungári A. nincs feltüntetve NINCS A szerző alatt a következő olvasható: a szentek és az egyház imáiból alkotva. A ... 192 1916 20/1 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Nihil obstat. Dr. Julius Tichy, censor dioec. Nr. 1800
Imprimatur Strigonii, di ...
Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt. Teljes a szerző saját válogatása Az alcímben ez olvasható: a szentek és az egyház imáiból alkotva. SZTE Néprajzi Tanszék 0 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 22.GY1916 katolikus nincs feltüntetve Katolikus hívek számára imakönyv Reggeli áhitat
Fohász felébredéskor
Úr imája
Angyali üdvözlet
Apostoli hitva ...
nincs 48 Reggeli áhitat
Fohász felébredéskor
Úr imája
Angyali üdvözlet
Apostoli hitva ...
Elmélkedés a penitenciatartás szentsége fölött
Gyónás előtti áhitat
nincsenek 1 nem ismert fekete-fehér acélnyomat Mária szíve alatta felirat:
"Szűz Mária édes szíve légy menedékem!"
nem ismert műbőr kötés Fekete műbőr, rajta aranyozott Oltáriszentséggel, fekete tokban. 8,5x5,3x1,2 cm
1 23 2013-08-12 10:37:07 Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal. Keresztény katolikusok sz ... Magyar nincs feltüntetve nincs feltüntetve NINCS Az 1916-os kiadásban még fel van tüntetve Hungari A. neve szerzőként, alatta a k ... 192 1926 20/1 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése Nihil obstat. Dr. Julius Tichy, censor dioec. Nr. 1800
Imprimatur Strigonii, di ...
Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt. Teljes a szerző saját válogatása Az 1916-os, vélhetőleg első kiadás alcímében ez olvasható: a szentek és az egyhá ... SZTE Néprajzi Tanszék 2 Frauhammer Krisztina SzTE Néprajzi Tanszék 23.GY1926 katolikus nincs feltüntetve Katolikus hívek számára imakönyv Reggeli áhitat
Fohász felébredéskor
Úr imája
Angyali üdvözlet
Apostoli hitva ...
nincs 48 Reggeli áhitat
Fohász felébredéskor
Úr imája
Angyali üdvözlet
Apostoli hitva ...
Elmélkedés a penitenciatartás szentsége fölött
Gyónás előtti áhitat
nincsenek 1 nem ismert fekete-fehér nyomat Feltámadt Krisztus felhőn állva, mandorlában. Alatta felirat: Én vagyok a világ ... 20. század nem ismert fehér csonthatású műanyag réz csattal Tok nélkül, virág és kerszt nyomattal. 8,5x5,3x1,2 cm

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.