Imakönyv, Rekord megtekintése [ Ima ID: 16 ]                                                                                                                                                                                   
Cím
Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált a Páduai szent Antal tisztelői számára, a csodatevő szent tiszteletére 
Kézirat/Nyomtatvány
Nyelv
Magyar
Szerző
ismeretlen
Szerzői Titulus
nincs feltüntetve
Társszerző
NINCS
És még sokan mások
Szerző Jegyzet
Megjegyzés a műhöz
a cím további része: ...szent tiszteletére, és segítségül hívására szolgáló imákkal, s áhitatos elmélkedésekkel.
Terjedelem
416
Megjelenés éve
1911
Megjelenes évköre
20/1
Megjelenés helye
Budapest - New York
Kiadó
Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése
Privilégium
"Nihil obstat" (Engedélyező neve, rangja)
A püspöki hatóság jóváhagyásával.
Nyomda
Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése
Kollacionálás
Teljes
Kolligátum
Kollacionálás részletezve
Facsimile a neten
Az imakönyv eredete
nem ismert
Eredeti nyelve
Eredeti szerzője
Eredeti címe
Eredeti kiadás helye
Eredeti kiadás éve
Eredeti kiadó/nyomda
kompiláció forrásai
Lelőhely
SZTE Néprajzi Tanszék
Lelőhely Jellege
2
Kapcsolattartó
Frauhammer Krisztina
Tulajdonos
SzTE Néprajzi Tanszék
Lelőhely jelzete
16.PA1911
Lelőhelyhez jegyzet
Az imakönyv Zsitnai Etelka, Kóris Bence Katalin (1934, Verbász, református) anyósáé volt. Zsitnai Etelka evangélikus szlovák, élt: 1900-1967, bajsai lakos. Az imakönyvet Kóris Bence Katalin adományozta a tanszéknek 2000. V. 19-én Verbászon.
Felekezet
katolikus
Rend/Szervezet
nincs feltüntetve
Besorolás
Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére
Műfaj
Ima- és énekeskönyv
Tartalom
Első szakasz
Páduai szent Antal életrajza
Csodás történetek szent Antalról
Mise-ájtatosság
Szent Bonaventura himnusza szent Antal tiszteletére
Más imák Páduai Antal tiszteletére
Páduai szent Antalról való litánia
Imák a hét minden napjára és rövid kilenced ájtatosság
Rövid kilenced ájtatosság páduai szent Antal tiszteletére
Ima a gyermek Jézushoz
Szent Antal napjára
Szent Antal olvasója
Különféle imádságok páduai sz. Antalhoz
Imádság egy szent Antal kép előtt
Sz. Antalnak védőszentünkül való felkérése
Imádság szent Antalhoz elveszett vagy ellopott tárgyak visszanyerésééért
Kilencznapi ájtatosság szent Antal tiszteletére
Szent Antal kenyere
Énekrész szent Antal tiszteletére
Második szakasz
Reggeli ájtatosság
Esti ájtatosság
Áldozási ájtatosság
Egyházi imák az ünnepekre
Adventi idő
Imádság a boldogságos Szűz Máriához
Az egyház könyörgése
Boldogságos Szűz szeplőt. fogantatás ünnepén
Urunk születése napján
Szent István első vértanú ünnepén
Újév napján
Litánia Jézus szentséges nevéről
Keresztúti ájtatosság
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
Az angyali üdvözlet bővebb kifejtése
Búzaszenteléskor
Hétfájdalmú bold. szűz ünnepén
Imádság a fájdalmas Szűz Máriához
Húsvét ünnepén
Ima Jézus szent Szívéhez
A májushavi Mária-ájtatosság
Fohászok a b. Szűz Máriához a hónap minden napján
Keresztjáró napokra
Áldozó csütörtök vagy Urunk mennybemenetele idején
Egyházi imádság
Imádság a hitegység és szeretet adományért
Pünkösd vasárnapján
Fohász a Szentlélek Istenhez a hit adományáért
Szentháromság vasárnapján
Úrnapján
Szent Péter és Pál apostolok ünnepén
Kármelhegyi boldogságos szűz Mária ünnepén
Ima a kármelhegyi szűz Máriához
Mária mennybe fölvétele napján
Felajánló ima szent Alajostól
Szent istván első apost. király ünnepén
Az uralkodó fejedelemért
Az ország javáért
Szent Őrangyalok ünnepén
Fohász a szent Őrangyalokhoz
Szűz Mária születése napján
Imádságok
Az Atya Istenhez
Fiú-Istenhez
A Szentlélek-Istenhez
A boldogságos szüz Máriához
Szűz Mária nevenapjára
Ima a bold. Szűz Máriához
Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére
Szent Mihály arkangyal napján
Szent Olvasó királynéja esedezz érettünk
Az élő Rózsafűzér társulata
Szent olvasó imádkozás előtt, után
Minden szentek napján
Fohász minden Szentekhez
Halottak napján
Imádság a megholt szülőkért
A megholt hívekért
Szent és üdvösséges gondolat a a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkozni
Boldog kimúlásért
Egyház napján
Búcsújárási ájtatosság
Letenye Krisztus urunk kínszenvedéséről
Szűz Mária tisztelete búcsújáráskor
Ima Máriához, gyertya vagy egyéb ajándék felajánlásakor
Az ország fejedelméért
Imádság az államok keresztényszerű alakulásáért
Háború idején kihez kell fordulni?
Imádság Jézus szents. szívéhez
A földrengés csapásától ments meg Uram minket
Egy szegény árvának imája
Öregségben
Közínség idején
A betegség idején
A betegség idején
Letenye boldog kimúlásért
Midőn a beteg a halállal küzd
Ima a mennyországba jutásért a bold. szűz Máriához
Antifónák
Litánia minden Szentekről
Egyházi énekek
Ajánlás
Megjegyzés az ajánláshoz
Előszó
Imák száma
101
Imák tematikája
Szent Bonaventura himnusza szent Antal tiszteletére
Más imák Páduai Antal tiszteletére
Páduai szent Antalról való litánia
Imák a hét minden napjára és rövid kilenced ájtatosság
Rövid kilenced ájtatosság páduai szent Antal tiszteletére
Ima a gyermek Jézushoz
Szent Antal napjára
Szent Antal olvasója
Különféle imádságok páduai sz. Antalhoz
Imádság egy szent Antal kép előtt
Sz. Antalnak védőszentünkül való felkérése
Imádság szent Antalhoz elveszett vagy ellopott tárgyak visszanyerésééért
Kilencznapi ájtatosság szent Antal tiszteletére
Szent Antal kenyere
Énekrész szent Antal tiszteletére
Második szakasz
Reggeli ájtatosság
Esti ájtatosság
Áldozási ájtatosság
Egyházi imák az ünnepekre
Adventi idő
Imádság a boldogságos Szűz Máriához
Az egyház könyörgése
Boldogságos Szűz szeplőt. fogantatás ünnepén
Urunk születése napján
Szent István első vértanú ünnepén
Újév napján
Litánia Jézus szentséges nevéről
Keresztúti ájtatosság
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
Az angyali üdvözlet bővebb kifejtése
Búzaszenteléskor
Hétfájdalmú bold. szűz ünnepén
Imádság a fájdalmas Szűz Máriához
Húsvét ünnepén
Ima Jézus szent Szívéhez
A májushavi Mária-ájtatosság
Fohászok a b. Szűz Máriához a hónap minden napján
Keresztjáró napokra
Áldozó csütörtök vagy Urunk mennybemenetele idején
Egyházi imádság
Imádság a hitegység és szeretet adományért
Pünkösd vasárnapján
Fohász a Szentlélek Istenhez a hit adományáért
Szentháromság vasárnapján
Úrnapján
Szent Péter és Pál apostolok ünnepén
Kármelhegyi boldogságos szűz Mária ünnepén
Ima a kármelhegyi szűz Máriához
Mária mennybe fölvétele napján
Felajánló ima szent Alajostól
Szent istván első apost. király ünnepén
Az uralkodó fejedelemért
Az ország javáért
Szent Őrangyalok ünnepén
Fohász a szent Őrangyalokhoz

Szűz Mária születése napján
Imádságok
Az Atya Istenhez
Fiú-Istenhez
A Szentlélek-Istenhez
A boldogságos szüz Máriához
Szűz Mária nevenapjára
Ima a bold. Szűz Máriához
Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére
Szent Mihály arkangyal napján
Szent Olvasó királynéja esedezz érettünk
Az élő Rózsafűzér társulata
Szent olvasó imádkozás előtt, után
Minden szentek napján
Fohász minden Szentekhez
Halottak napján
Imádság a megholt szülőkért
A megholt hívekért
Szent és üdvösséges gondolat a a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkozni
Boldog kimúlásért
Egyház napján
Búcsújárási ájtatosság
Letenye Krisztus urunk kínszenvedéséről
Szűz Mária tisztelete búcsújáráskor
Ima Máriához, gyertya vagy egyéb ajándék felajánlásakor
Az ország fejedelméért
Imádság az államok keresztényszerű alakulásáért
Háború idején kihez kell fordulni?
Imádság Jézus szents. szívéhez
A földrengés csapásától ments meg Uram minket
Egy szegény árvának imája
Öregségben
Közínség idején
A betegség idején
A betegség idején
Letenye boldog kimúlásért
Midőn a beteg a halállal küzd
Ima a mennyországba jutásért a bold. szűz Máriához
Ének
Énekek száma
39
Énekek tematikája
Énekek Szent Antal tiszteletére
Antifónák
Mise énekek
Adventi énekek
Karácsonyi énekek
Az év végére
Újév ünnepén
Három királyok ünnepén
Nagyböjti énekek
Húsvéti énekek
Krisztus Urunk mennybemenetelére
Pünkösd ünnepre
Bold. szűz Mária ünnepeire
Dallam
Megjegyzés a dallamhoz
Elmélkedes
Elmélkedés tematika
Páduai szent Antal életrajza
Csodás történetek szent Antalról
Kézírásos bejegyzesek
Csimcsák Jolán
IV. ot. aki született 1930. November 2án és lakik Magyarkeszin Hunyadi utca 8 házszám alatt
Illusztrációk száma
18
Illusztráció metszője
nem ismert
Illusztráció műfaja
vegyes
Illusztráció tematikája
1. Szent Antal halottaiból feltámaszt egy ifjút, hogy atyjának tanúságot tegyen (Girol. Campagua reliefje után - f-f rajz
2. Szent Antal bazilikája Páduában - f-f fot
Illusztráció kora
Illusztrációkhoz jegyzet
Illusztráció nyomdája
nem ismert
Borító
papír és műanyag
Megjegyzés a borítóhoz
fehér színű, régi csontutánzatú műanyag borítás, középen színes Szent Antal képpel
Méret (magasság*szélesség*vastagság, cm-ben)
12x7,5x3 cm
Szakirodalom
Egyéb jegyzet
 
Vissza a listához

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.