Imakönyv, Rekord megtekintése [ Ima ID: 17 ]                                                                                                                                                                                   
Cím
Áhítat koszorúja, vagyis ima- és énekeskönyv melyet a keresztény katolikus hívek használatára egyházi sé magán-ájtatosságokra, különféle ünnepek és al 
Kézirat/Nyomtatvány
Nyelv
Magyar
Szerző
Mészáros Kálmán
Szerzői Titulus
ferenc rendi áldozár
Társszerző
NINCS
És még sokan mások
Szerző Jegyzet
Megjegyzés a műhöz
Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011.

A könyv hátsó, belső borítóján a Rózsa Kálmán és neje Rt. hírdetése olvasható, melyben a " Gyermek szent fohászai" című imakönyvet reklámozzák.
Terjedelem
704
Megjelenés éve
1885
Megjelenes évköre
19/2
Megjelenés helye
Budapest
Kiadó
Rózsa Kálmán és neje
Privilégium
"Nihil obstat" (Engedélyező neve, rangja)
Bibornok herceg-prímás s esztergomi érsek jóváhagyásával.
Nyomda
Rózs Kálmán és neje
Kollacionálás
Teljes
Kolligátum
Kollacionálás részletezve
Facsimile a neten
Az imakönyv eredete
a szerző saját válogatása
Eredeti nyelve
Eredeti szerzője
Eredeti címe
Eredeti kiadás helye
Eredeti kiadás éve
Eredeti kiadó/nyomda
kompiláció forrásai
"Az imákra nézve forrásul többnyire egyházilag jóváhagyott könyvek vagy egyéb ájtatossági füzetkék szolgáltak. A mi a benfoglalt többféle litániákat illeti, ezeket csupán mint magán ájtatosságokra, nem pedig mint nyilvános istentiszteletre szánt általános közimákat vettem föl. ... Ami az énekeket illeti, iparkodtam, mennyire a könyv terjedelme engedé a nép által legkedveltebbeket összegyűjteni. Forrásukul: a "Zsasskovszkií-Tárkányi-féle kat. énektárt", a "Bogisich-féle" s egyéb kisebb egyházi énekeskönyveket használtam, melyekben különösen egyes vidékek megszokott énekeire akadtam."
Néhány imánál feltünteti kinek az imája. Így olvasható ima: liguori szent Alajostól, Szent Ágostontól, Aquinói szent Tamástól.
Lelőhely
SZTE Néprajzi Tanszék
Lelőhely Jellege
0
Kapcsolattartó
Frauhammer Krisztina
Tulajdonos
SzTE Néprajzi Tanszék
Lelőhely jelzete
17. ÁK 1885
Lelőhelyhez jegyzet
Felekezet
katolikus
Rend/Szervezet
ferences
Besorolás
Katolikus hívek számára
Műfaj
Ima- és énekeskönyv
Tartalom
Mindennapi imák
Szentmise alatt való ájtatosság
Ájtatosság holtakért való szentmise alatt
Ájtatossági gyakorlatok a szent gyónás és áldozásnál
A legfelségesebb Oltáriszentség imádása
Jézus szentséges szívéről való ájtatosság
Az anyaszentegyház ünnepeire való ájtatosság
Nagyböjti ájtatosság
Boldogságos Szűz Mária tisztelete
Ájtatosság a szentolvasó ünnepén
Szentolvasó imádkozás módja
Mária szeplőtelen szívének tisztelete
Isten dicsőült szentjeinek tisztelete
Könyörgések különféle idő és szükségben s különféle állapot és személy számára
Egyházi énekek
Függelék: Búcsújárási imák
Ajánlás
Megjegyzés az ajánláshoz
Előszó
"Évek óta több oldalról hangoztatott panasz panasz volt ugyanis, különösen a budapesti magyar ajkú hívek közt, hogy nem bírnak oly imakönyvet, mely valamint a szokásos imákat, úgy egyszersmind azon énekeket is tartalmazná, melyek manap már csaknem általános használatban vannak. Minthogy pedig a régi Trattner-féle, kezdetben csak a sz. Ferenc-rendiek budapesti templomában használt és innét később, a magyar istenszolgálat általános behozatalával, a többi templomokban is átvitt ima- és énekeskönyv elfogyott, és minthogy régi kiadásánál fogva külömben is a mostani kívánalmaknak meg nem felelet - hiányozván belőle a nép által kedvelt legtöbb ima és ének; megragadtam azért az alkalmat, hogy a fennevezett, amugyis hiányos ima- és énekeskönyv végleges elfogytával, annak helyét teljesebbel s a jelen kívánalmaknak megfelelőbbel pótoljam."
Imák száma
142
Imák tematikája
Mindennapi imák
Szentmise alatt való ájtatosság
Ájtatosság holtakért való szentmise alatt
Ájtatossági gyakorlatok a szent gyónás és áldozásnál
A legfelségesebb Oltáriszentség imádása
Jézus szentséges szívéről való ájtatosság
Az anyaszentegyház ünnepeire való ájtatosság
Nagyböjti ájtatosság
Boldogságos Szűz Mária tisztelete
Ájtatosság a szentolvasó ünnepén
Szentolvasó imádkozás módja
Mária szeplőtelen szívének tisztelete
Isten dicsőült szentjeinek tisztelete
Könyörgések különféle idő és szükségben s különféle állapot és személy számára

Függelék: Búcsújárási imák
Ének
Énekek száma
225
Énekek tematikája
Prédikáció előtt és után
Mise-énekek
Az Oltáriszentséggel való áldás előtt és utánű
Az Oltáriszentségről
Adventi énekek
Karácsonyi énekek
Újesztendőre
Vízkereszt vagy három királyok ünnepére
Jézus szent nevéről
Nagyböjti énekek
Virágvasárnapra
Dallam
Megjegyzés a dallamhoz
Elmélkedes
Elmélkedés tematika
Kézírásos bejegyzesek
előlapon belül:
Roos Mari

hátlapon belül:
Mária ur jezus szent szülője angyaloknak királynéja hozzád szál virág illatárjaként szivünk.

Mária ur jezus szent szülője angyaloknak királynéja hozzád szál virág illatárjaként szivünk.
Illusztrációk száma
27
Illusztráció metszője
nem ismert
Illusztráció műfaja
vegyes
Illusztráció tematikája
1. A feltámadt Krisztus (f-f acélnyomat)
2. A szentmise áldozatot bemutató pap (f-f grafika)
3. Mária Magdaléna (f-f acélnyomat)
4. A betlehemi jászol (f-f grafika)
5. Jézus a Getsemani hegyen (f-f nyomat)
6-19. A keresztút állomásai (f-f grafika)
2
Illusztráció kora
Illusztrációkhoz jegyzet
Illusztráció nyomdája
nem ismert
Borító
bőrkötés
Megjegyzés a borítóhoz
Méret (magasság*szélesség*vastagság, cm-ben)
14,5x9,3x4,3 cm
Szakirodalom
Egyéb jegyzet
 
Vissza a listához

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.