Imakönyv, Rekord megtekintése [ Ima ID: 18 ]                                                                                                                                                                                   
Cím
Venite Adoremus! Katolikus oktató- és imádságoskönyv a tanulóifjúság számára 
Kézirat/Nyomtatvány
Nyelv
Magyar
Szerző
Dr. Láng Incze
Szerzői Titulus
ciszter rendi áldozópap és főgimn. hittanár
Társszerző
NINCS
És még sokan mások
Szerző Jegyzet
Megjegyzés a műhöz
Terjedelem
548
Megjelenés éve
1902
Megjelenes évköre
20/1
Megjelenés helye
Budapest
Kiadó
Szent-István Társulat
Privilégium
"Nihil obstat" (Engedélyező neve, rangja)
nincs feltüntetve
Nyomda
Stephaneum Nyomda és könyvkiadó Rt.
Kollacionálás
Teljes
Kolligátum
Kollacionálás részletezve
Facsimile a neten
Az imakönyv eredete
Fordítás
Eredeti nyelve
Német
Eredeti szerzője
Frey J. S.J.
Eredeti címe
"A tanuló ifjú"
Eredeti kiadás helye
Eredeti kiadás éve
Eredeti kiadó/nyomda
kompiláció forrásai
A szerző műve előszavában további két német kiadású ifjúság számára összeállított imakönyvet is megnevez forrásként. Amelyből főleg az oktatások valók: Venite Adoremus, Herder Kiadó, Freiburg. A másik: Adoro, Schöning Kiadó.
Lelőhely
SZTE Néprajzi Tanszék
Lelőhely Jellege
0
Kapcsolattartó
Frauhammer Krisztina
Tulajdonos
SzTE Néprajzi Tanszék
Lelőhely jelzete
18.VA1902
Lelőhelyhez jegyzet
Palásty Lajos budapesti lakos adománya 2011.
Felekezet
katolikus
Rend/Szervezet
ciszter
Besorolás
Katolikus ifjúság számára
Műfaj
Imakönyv tanító részekkel
Tartalom
ELSŐ RÉSZ
Intelmek és tanácsok tanuló ifjak számára
1. Istentől rendelt végső célunkról
2. A célhoz vezető út
3. A téves utak, melyek a céltól elterelnek és a romlásba visznek
4. Néhány útmutató a cél felé
MÁSODIK RÉSZ: Imádságoskönyv
Naponként végzendő ájtatossági gyakorlatok
A hétköznapok megszentelése
Miseimák
Gyónási ájtatosság
Áldozási ájtatosságok
Ájtatossági gyakorlatok az egyházi esztendő különböző ünnepeire
Énekek
Ajánlás
Megjegyzés az ajánláshoz
Előszó
A szerző az előszóban ismerteti műve forrásait.
Imák száma
104
Imák tematikája
Naponként végzendő ájtatossági gyakorlatok
A hétköznapok megszentelése
Miseimák
Gyónási ájtatosság
Áldozási ájtatosságok
Ájtatossági gyakorlatok az egyházi esztendő különböző ünnepeire
1. Úrjövet
2.Karácsony
3. Újév
4. Vízkereszt
5. Jézus szent neve
6. Gyertyaszentelő Boldogasszony
7. Nagyböjt
8. A fekete- és a nagyhétre
9. A hétfájdalmú szűz Mária ünnepe
10. Húsvét ünnepén
11. Keresztjáró napokon
12. Áldozócsütörtök
13. Pünkösd
14. Szentháromság vasárnap
15. Úrnap
16. Jézus legszentebb szíve ünnepére
17. A bold. szűz Mária és a szentek ünnepei
- Ave Maria Stella
- Eszterházy Pál herceg könyörgése
- A szent olvasó
- Litaniae Lauretanae
- Magnificat
- Felajánló imádság Mo. Nagyasszonyához
- Felajánló imádság Szűz Mária legszentebb szívéhez
- Imádság Szűz Máriához boldog kimúlásért
- Az őrzőangyalhoz
- Imádságok szent Józsefhez
- Litánia szent József tiszteletére
- Imádság szent Alajoshoz
- Litánia szent Alajoshoz
- Magyar szentek tisztelete
- A tanuló ifjúság kiváló pártfogóihoz
- A védőszenthez
- Minden szentek ünnepén
- Litania omnium sanctorum
- Halottak emlékezete
- Halottakért való ünnepies szentmise
- De profundis
- Imádságok különféle alkalmakra
- Imádság a keresztség felvételének évfordulóján
- Imádság a bérmálás felvételének évfordulóján
- Imádság a szentáldozás évforduló napján
- Imádság az egész keresztségért
- Imádság a pápáért
- Imádság a püspökért
- Az eretnekekért és a hitből elszakadtakért
- A bűnösök megtéréséért
- A hazáért
- Imádság a királyért
- Élő szülőkért
- Testvér- és rokonokért
- Imádság meghalt szülőkért
- Imádság meghalt tanítókért
- Imádság tanítókért
- Az élő és meghalt jótevőkért
- Imádság betegért
- Imádság boldog kimúlásért
- A halálra való előkészület napján
- Imádság betegség idején
- Imádság a szünidőben
- Imádság Jézushoz, az ifjúság példaképéhez
- Az iskolaév végén
Ének
Énekek száma
40
Énekek tematikája
Szentbeszéd előtt
Miseénekek
Az Oltáriszentségről
Adventi énekek
Karácsonyi énekek
Újévre
Nagyböjti énekek
Szent elmélkedésre
Húsvéti énekek
Pünkösd ünnepére
Szentháromság vasárnapján
Jézus szent Szívéről
Mária-énekek
Szent Alajoshoz
Szent I
Dallam
Megjegyzés a dallamhoz
Elmélkedes
Elmélkedés tematika
Intelmek és tanácsok tanuló ifjak számára
1. Istentől rendelt végső célunkról
2. A célhoz vezető út
3. A téves utak, melyek a céltól elterelnek és a romlásba visznek
4. Néhány útmutató a cél felé
Kézírásos bejegyzesek
Illusztrációk száma
1
Illusztráció metszője
nem ismert
Illusztráció műfaja
színes rajz /nyomat
Illusztráció tematikája
Gonzaga szent Alajos, alatta felirat: primus juventulis patronus
Illusztráció kora
Illusztrációkhoz jegyzet
Illusztráció nyomdája
nem ismert
Borító
műbőrkötés dombornyomással
Megjegyzés a borítóhoz
A könyvnek egy kemény kartonból készült tokja is van.
Méret (magasság*szélesség*vastagság, cm-ben)
13,4x9x2,5 cm
Szakirodalom
Egyéb jegyzet
 
Vissza a listához

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.