In between - elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein

Hogyan fonódik össze a lokális történelem az európaival a magyar-román határvidéken? Ezt a kérdést fogja vizsgálni az az egyetemistákból álló nemzetközi csoport, amely a határvidéken élőkkel folytatott beszélgetéseken keresztül és emlékezeti helyeket felkeresve igyekszik minél többet megtudni a régió múltjáról. 

A magyar-román határvidéken tett tanulmányutat a módszertani kérdéseknek szentelt műhelyfoglalkozások előzik meg Varsóban. A tanulmányút során összegyűjtött anyagok, amelyek a december elején Berlinben tartandó konferencián kerülnek bemutatásra, európai levéltárakhoz és intézményekhez kerülnek.

Helyi partnerek: Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke; Nemzetiségek Háza, Szeged; “Bánát” Szerb Kulturális Egyesület, Deszk; Deszki Falunkért Egyesület; Tótkomlósi Szlovák Önkormányzat; Fodor Manó Helytörténeti Egyesület, Battonya; Pécska/Pecica város Önkormányzata, Románia; Pro Pir Kult Alapítvány, Tornya/Turnu, Románia.

Hanneleena Hieta Ópusztaszeren

Hanneleena Hieta, a Turkui Egyetem oktatója a Kone Alapítványtól elnyert Nomads and Peasants–the Driving Force and Attractiveness of Hungarian National Historical Imagery in the 2010’s  című posztdoktori ösztöndíj keretében 2017. szeptemberétől két éven keresztül végez kutatásokat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

Szeptember 3-án Mód Lászlóval, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék munkatársával a Szobori búcsút dokumentálták.

Bővebben: Hanneleena Hieta Ópusztaszeren