Muzeológus öregdiákjaink munkájának elismerése

Idén Év tájházvezetője díjat és Kunszentmárton Közművelődési díját is szegedi néprajzos öregdiák kapta.

Kulik Melindatörténész-néprajzkutató, a szegedi Napsugaras Tájház vezetője kapta az Év tájházvezetője díjat a Magyarországi Tájházak Szövetsége tisztújító közgyűlésén Szentendrén.

"A jó tájház nem csupán a múlt emlékeinek felsorolását nyújtja a látogatóknak, hanem a pedagógia, az andragógia, a közművelődés, a népművészeti mesterkedések módszereit ötvözve komplex élményeket teremt, ahol a gyökereit őrző közösség van jelen." – fogalmazták meg a díjazók. A kiemelkedő tájházvezetői, hagyományőrző és közösségteremtő munka elismeréseként átadott díj nemcsak a fiatal kutatónak és a tájház mint múzeumi bemutató helyszín, néprajzi gyűjtemény vezetőjének szól, hanem egy olyan szervező egyéniségnek, aki közösségi térré formálta ezt az oktatási helyszínt – indokolta döntését a szövetség az MTI-hez eljuttatott közleményében.

„Kulik Melinda, olyan személyiség, aki teljes erejével és szakmai tudásával hivatásának tekinti az értékek átadásának feladatát. A merev és statikus egykori alsóvárosi gyűjteménybe az élet lüktetését hozta, megcélozva az ifjú nemzedékeket. Egyedülálló programsorozatai, múzeumpedagógiai foglalkozásai, fesztiváljai, a folklór eszközeit megszólaltató gyermektáborai nemcsak a térségben szolgálhatnak példaként, hanem országosan is.” – olvasható a méltatásban.

Bővebben: http://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/04/12/szegedi-neprajzkutato-lett-az-ev-tajhazvezetoje/


Hegedűs Krisztián néprajzos-történész muzeológus, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ általános igazgatóhelyettese Kunszentmárton Közművelődési díjábanrészesült.

A Képviselő–testület ”Kunszentmárton Város Közművelődési Díja” elnevezésű kitüntetést adományozhat azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a város közművelődése irányításban, szervezésében, a lakosság közművelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában meghonosításában; illetve azoknak a hivatásos és amatőr művészeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a különböző művészeti ágak területén. Mindezek mellett kitűnnek a város kulturális közéletében való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, aktívan hozzájárulnak a város kulturális életének fellendítéséhez.

Hegedűs Krisztián a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán 2002-ben végzett történelem szakon. 2014-ben szerezte meg ugyanitt néprajzos diplomáját. Pályáját 2004-ben kezdte a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumban történészként, s 2015 nyarától a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ általános igazgatóhelyettese, valamint az ÁMK-ba integrált múzeum intézményegység-vezetője lett. Jelenleg doktori dolgozatát írja Kunszentmárton egyesületi élete a dualizmus korától napjainkig témában.

2014 nyarától a Szilárdfy Jakab Városvédő Egyesület elnökeként is tevékenykedik. Tagja a Magyar Múzeumi Történész Társulatnak, és a Pulszky Társaságnak.

Főbb kutatási területei:A polgárosodás korának kunszentmártoni jellegzetességei; a helyi és tiszazugi egyesületek története; a Jászkun kerület közigazgatásának története; kunszentmártoni zsidóság története. Kutatási eredményeit lehetőség szerint múzeumi évkönyvekben, sorozatokban, önálló kiadványokban publikálja, konferenciákon mutatja be.

2004-ben részt vett a múzeum állandó kiállításának kivitelezésében, melyet a Körös folyó árvize miatt 2010-11-ben újjá kellett építeni. 2014 szeptemberében átadott múzeumi látványtár néprajzi és történeti kiállításának kurátora volt. Több mint 50 időszaki kiállítás létrehozásában vett részt segítőként, rendezőként, kurátorként. Önálló kiállításainak száma 23. 2015-ben a Milánói világkiállítás rendezvényei keretében szervezett-rendezett Santa Maria del Montéban Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester kerámiáiból tárlatot Pusztai Gabriella Kissné Fehér Edit történésszel. (A korong mestere, Bozsik Kálmán Kunszentmártoni fazekasmester című kiállítás, Santa Maria del Monte, Olaszország, 2015.)

Fontos szerepet játszott abban, hogy a múzeum 2016-os Múzeumok Éjszakája programja országos nívódíjban részesült az Újítóké a jövő kategóriában.

Számos tanulmányt publikált a Jászkunság és a település történetéről, több tanulmánykötet szerkesztője. Előadásokat tartott muzeológiai, helytörténeti és egyéb témákban Kunszentmártonban, Szolnokon, Budapesten és az ország különböző múzeumaiban. Fontosabb publikációi közé tartozik: a Méhészélet Kunszentmártonban. Kunszentmárton egyesületi életének sajátosságai a dualizmus korában.  Egy jász betelepedés a Nagykunságban, Adalékok Kunszentmárton és a Nagykunság kapcsolatának történetéhez. A Kerületi Háztól a járásbíróságig.

Gratulálunk az elismerésekhez!