Isten Szolgája Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe

Ima Bálint Sándor boldoggá avatásáért
Istenünk! Te megengeded nekünk, hogy a kegyelmedet felhasználó embereket mint példaképeket magunk elé állítsuk és a magunk hivatásában, életében követni próbáljuk. Sándor szolgád szeretett Téged és mindig figyelt lelkiismerete szavára, amelyben a Te szavadat akarta felismerni és utasításodat megvalósítani. Ezért képezte magát, ezért ment a nép közé, hogy a magyar vallásos kultúra gyöngyszemeit mindnyájunk számára hitet növelő kinccsé tegye. De megalázottságának és szenvedéseinek útján is Benned bízott, Téged nézett és a te erőddel győzött emberi szenvedélyein. Add meg neki a hozzád hűségeseknek megígért mennyei örök életet és add meg nekünk, hogy őt a boldogok között tisztelhessük és így még inkább példaképünknek tarthassuk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Ima Istenben boldogult Bálint Sándor pártfogásáért
Te, aki annyira ismerted az emberi gondokat és nehézségeket és oly sokszor győzedelmeskedtél Isten erejével a világ csábító kísértései felett, aki az emberek hálátlansága ellenére is az Úr segítségével mindenkinek szeretetet tudtál viszonzásul nyújtani, járj közbe jelen gondjaim miatt az Úrnál és kérd őt, hogy a te közbenjárásodra hallgassa meg kérésemet, és adja meg a kért kegyelmeket. Tudjuk, hogy az Úr szívesen veszi hűséges szolgáinak könyörgését és teljesíti azokat, ha a kérőnek is lelki javára válik, járj közbe értünk Istenünk színe előtt, hogy a jelen gondjaink az ő akarata szerint oldódjanak meg. Ámen.
(Az imameghallgatásokat a következő címre szíveskedjenek jelenteni: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hivatal 6720 Szeged Pf. 178.)


 

Isten szolgája, Bálint Sándor a szolgáló szeretet példaképe - Bálint Sándor műveiből és a róla szóló munkákból összeállította Barna Gábor.

2013. április 10. A POSITIO bemutatása Szegeden
Toronyirány cikk, 2013.2.


Mi késztette arra, hogy életét Szegednek szentelje? - Cikk a Toronyirány 2012/4 számából

Néhány fontos cikk, mely a Magyar Kurírban jelent meg:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szaz-eve-szueletett-balint-sandor-neprajztudos
http://www.magyarkurir.hu/hirek/balint-sandorra-hitvallo-tudosra-es-pedagogusra-emlekezunk
http://www.magyarkurir.hu/hirek/balint-sandor-kozbenjarasaert-imadkoztak-gyermek-megszuletese-erdekeben

Egy riport Dlusztus Imre újságíróval Bálint Sándor naplójáról a Katolikus Rádióban:
http://katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2015&mho=08&mnap=23&mora=13&mperc=04

 

Kezdôknek és haladóknak

A boldoggá avatás előtt álló BálintSándor, „a legszögedibb szögedi”apróbb közleményeit, amelyek azÚj Ember hasábjain élesztgettékszakrális hagyományaink kihalóban lévő tüzét a hetvenes években, TóthSándor rendezte kötetbe. A katedrájától megfosztott professzor – egy személyben európai hírű tudós és alsóvárosi „szentembör” – ebben az évtizedben rendezte kötetekbe szellemi hagyatékának mindkét ágát. A szögedi nemzeta helytörténet, az Ünnepi Kalendáriuma vallási folklór nagybecsű alapműve, nehezen becserkészhető könyvkincs. A jelen kötetben egybeszedegetett írások nagyrészt visszaköszönnek majd az utóbbi, forrásértékű főmű lapjain. A hetilapi közlések szabatosságára, a tudós igényességére vall, hogy a rövidke glosszák változtatás nélkül képezhetik egy-egy bekezdését a műfajteremtő tudományos szakmunkának, amely páratlan összefoglalása keresztény magyar szokásrendünknek. Az írások kisebb hányada a római kalendárium jeles napjait nem érintő érdekességeket mutat be. Kinek ajánlható ez esetben a szerzőt bemutató méltatásokkal záruló kötetke? Mindenekelőtt azoknak, akik mindeddig nem találkozhattak Bálint Sándor munkáival, általuk pedig a népi életritmus égi és földi időt, ünnepeket és megszentelt hétköznapokat, testi és lelki szükségleteinket ékes, csodálatraméltó összhangba hozó szabályrendszerével. (Barna Gábor – Tóth Sándor [szerk]: Nehéz évek leltára. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék 2015). M.P.
 
Egy cikk az Új Ember 2015. szeptember 20. számából
(rákattintva kinagyítható)

balint_sandor_u...
balint_sandor_ue279 balint_sandor_ue279

Új Ember 2015. okt.


Ars Sacra Fesztivál Bálint Sándor tanszékén
(rákattintva kinagyítható)

arsacra
arsacra arsacra

 

Bálint Sándor és Scheiber Sándor főrabbi levelezése

 

Bálint Sándor életéről a Mária Rádióban

Urbán Erik ferences atya a Mára Rádió Ferences mozaik c. műsorában Bálint Sándor életéről beszélt.

A műsor hanganyaga letölthető a rádió archívumából. Időpontok:  2016.04.23. és 2016.05.07.

 

Gyulay Endre szeged-csanádi nyugalmazott püspök elmélkedése Bálint Sándorrról
"Asztalomon Isten szolgája Bálint Sándor plakettje, Szathmáry Gyöngyi művésznő alkotása. Miért? Mert ő is májusban távozott e földről. Népét és
Egyházát szerető ember volt. Nem csak kutatta és közreadta népünk vallásos múltját, hanem hétköznapjaiban is a megvallott és soha nem szégyellt hitben élt. Naponta szentáldozáshoz járult és kézbevéve rózsafüzérét állhatatosan imádkozott népünkért és a szegediekért. Koncepciós kirakatperének ítélethirdetésekor mondta: "Csak arra kéröm az én Uramat, Istenömet, hogy soha né tudjam mög, ki juttatott engöm ide. Nem akarom, hogy ellene a lelkömben bármikor is harag keletközzön?."

Tovább:
http://bonumtv.hu/majusi-uzenet-gyulay-endre-szeged-csanadi-nyugalmazott-puspok-elmelkedes-a-szuzanya-honapjara/