Bálint Sándor Valláskutató Műhely

Bálint Sándor Valláskutató Műhely

SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

6722 Szeged, egyetem u. 2.   

Tel/fax: +36-62/544 216


Küldetésnyilatkozat

 

A vallás sokarcú jelenség, azaz a vallási tanítás mellett megnyilvánul társadalmi és kulturális intézményekben, a legkülönfélébb formákban tárgyiasul, közvetlenül vagy közvetve áthathatja az emberek gondolkodását, befolyásolhatja viselkedését, meghatározhatja mentalitásukat. Nemcsak az egyházak és vallási közösségek teológiái foglalkoznak vele, a társadalom- és bölcsészettudományok a vallásnak a történeti és kulturális, művészeti, társadalmi és jogi, lélektani és pedagógiai vonatkozásait és megnyilvánulási formáit tanulmányozzák. A kultúra és társadalom vallási dimenzióját a különböző tudományágak saját elméleti felvetéseiket és módszereiket alkalmazva vizsgálják. Ez az elméleti és módszertani gazdagság nyilvánul meg a vallás multidiszciplináris megközelítésében.

A kutatóműhely munkatársai az európai vallások mai, aktuális társadalmi szerepével, annak változásaival és előzményeivel, a változó és alakuló vallási kultúrával foglalkoznak. Kutatásaikkal, elemzéseikkel, értelmezéseikkel a ma kérdéseire éppúgy választ kívánnak adni, mint a múltban lejátszódó folyamatokra, különösen napjainkig érő hatásaikban, hazai és nemzetközi összefüggéseikben: a vallásos embert vizsgálják tehát a történelemben és a jelenkorban.

A kutatóműhely fontos feladatának tartja Bálint Sándor szellemi és tárgyi hagyatékának kutatását, közkinccsé tételét, ezért felvette a magyar valláskutatás egyik nagy elindítója, Bálint Sándor nevét, akinek szellemében kívánja folytatni kutatómunkáját.

A Bálint Sándor Valláskutató Műhely nemzetközi és hazai intézményekkel együttműködve, kutatásaival be akar kapcsolódni a tudományos és társadalmi diskurzusokba, adatokat és történeti folyamat-elemzéseket kíván felkínálni és nyújtani a döntéshozók számára. A kutatóintézet elő kívánja segíteni a vallásos ember és a vallási jelenség jobb megismerését és megértését, a vallással, egyházakkal foglalkozó tudományterületek szorosabb együttműködését, lehetővé tenni a multidiszciplináris együttműködésből fakadó új szemléletek érvényesülését.

Kutatási eredményeit konferenciákon, tudományos és népszerűsítő kiadványokban, kiállításokon, médiumokban, magyarul és idegen nyelveken, hazai és nemzetközi keretekben teszi közzé és népszerűsíti. Kutatási terveik megvalósításához a munkatársak egyénileg és közösen részt vesznek hazai és nemzetközi pályázatokon.

A Bálint Sándor Valláskutató Műhelyen belül működik egy lelkiségtörténeti kutatócsoport, amely 1 18-20. század spiritualitását vizsgálja, valamint egy zsidó vallási kutatócsoport, amely a közép-európai zsidó (orthodox és neológ) vallási kultúrát kutatja.

A kutatóműhely előzménye a 2009-2012 között működő Bálint Sándor Valláskutató Intézet, amit a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola és az SZTE Bölcsészettudományi kar alapított.

 

Munkatársak:

Prof. Dr. Barna Gábor, vezető, Dr. Glässer Nobert, Gyöngyössy Orsolya, Munding Márta, Nagyné Dr. Frauhammer Krisztina, Povedák Kinga, Dr. Povedák István.

 

18-20. századi lelkiségtörténet:

Nagyné Dr. Frauhammer Krisztina vezető, Dr. Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya

 

Zsidó vallási kultúra Közép-Európában kutatócsoport:

Dr. Glässer Norbert vezető, Ábrahám Vera, Bíró Ákos, Dr. Fenyves Katalin, Dr. Fényes Balázs, Földvári József, Dr. Hrotkó Larissza, Dr. Zima András

 

Együttműködő intézmények:

SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

 

Kiadványai (előzmények):

Devotio Hungarorum 1-15. kötete (előzmény)

Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 1-33. kötete (előzmény)

A Bálint Sándor Valláskutató Intézet Könyvtára (előzmény)

 

1. Povedák István: Álhősök, hamis istenek? Szeged, 2011. 254 pp 50 kép

2. Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér Társulata. Imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. Budapest – Szeged, 2011. 468 pp, 68 kép

 

Évkönyv:

Hereditas 1. Periodical of the „Bálint Sándor” Institute for the Study of Religion. Szeged, 2012.

 

Kiadványai:

A Bálint Sándor Valláskutató Műhely kiadványai (monográfiák és konferencia kötetek) aSzegedi Vallási Néprajzi Könyvtár sorozatban, a forráskiadványok pedig aDevotio Hungarorum sorozatban látnak napvilágot.