13. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia

1.körlevél

Emlékező rítusok és ünneplés

Évfordulók, jubileumok, szent évek

 

13. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia

 Szeged, 2016. október 6-7.

 
 
Helyszín: SZTE BTK Kari konferenciaterem
és a „Bálint Sándor” terem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.
2016 mind a keresztény egyházak, mind a magyar nemzet életében jeles esztendő: a katolikus világ most emlékezik az első hitvalló szent, a pannóniai Savariában született Tours-i Szent Márton születésének 1700. évfordulójára. 800 éve alapították a Szent Domonkos Rendet. Száz éve hunyt el I. Ferenc József magyar király és száz éve koronázták meg az utolsó magyar királyt, Boldog IV. Károlyt. 60 éve tört ki az 1956-os októberi forradalom. S megkezdődtek az előkészületek a reformáció 500. évfordulós megemlékezésére is. Pár éve emlékezik a Jászkunság a redempció eseményére, települések ünneplik első említésük évfordulóját. Mások számon tartják önkéntes vagy kényszerű át- és letelepedésük évét, a málenkij robotot, közösségi megtorlások áldozatait, intézmények emlékeznek alapításuk évfordulójára, tudományterületek jeles képviselőikre, és évről évre megüljük egyházi és családi emlékünnepeinket.
 
Konferenciánkon ezért azt a gondolatkört javasoljuk áttekinteni, hogyan ritualizáljuk és szakralizáljuk egyéni, családi és közösségi életünk, vagy a nagyobb közösség, a nemzet életének különböző évfordulóit, azokat hogyan kötjük térhez, időhöz, közösséghez.
 
Ezért tisztelettel meghívjuk a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport által rendezett konferenciánkra. Előadással várjuk a hazai néprajzkutatók, folkloristák és antropológusok, művészettörténészek, irodalomtörténészek, fotótörténészek, művelődéstörténészek, teológusok, egyháztörténészek, liturgiatörténészek, jogtörténészek, lelkipásztorok, zenetörténészek, tánckutatók, pedagógusok, szociológusok, filozófusok, pszichológusok és más tudományágak képviselőinek jelentkezését.
 
Egyéni és közösségi életünk fontosnak ítélt eseményeit rítusokkal, többé-kevésbé tudatosan szerkesztett, értékterhelt, formalizált nyelvvel rendelkező, szimbólumokat használó eseményekkel próbáljuk meg emlékezetessé tenni. Maga az ünneplés pedig visszahat: formálja az önmagunkról, szűkebb és tágabb közösségi kapcsolatainkról, múltunkról, jelenünkről és jövőnkről alkotott képünket, tükrözi értékrendünket. A rítusok érvényességi formája és köre társadalmilag, felekezetileg, foglalkozás és társadalmi státusz szempontjából többszintű: egyén, család, egyesület, nemzet, katolikus, protestáns, zsidó, szekularizált, egyesületek, mozgalmak, pártok, fegyveres testületek, iparos egyesületek, iskolák, tudós testületek, stb. Kapcsolódhatnak konkrét személyekhez, kisebb-nagyobb társadalmi csoporthoz, szent helyekhez és időkhöz, eseményekhez. Az egyéni és családi emlékező rítusoktól különbözhetnek a nagyobb közösségek emlékező rítusai, emlékmű állításai.
 
Az egyéni élet nagyobb fordulói mellett kisebb közösségek (társulatok és egyesületek, intézmények), nagyobb egyházi és világi közösségek (felekezetek) és nemzet emlékező rítusait szeretnénk megismerni.
 
            A konferencia nyelve magyar.
 
            A jelzett tág témakörben az egyes előadások témája szabadon választható.
 
            Az előadások terjedelme 20 perc (kb. 13.000 karakter) a szükséges illusztrációkkal együtt, amelyet 10 perc vita követ.
 
 
 
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10.
 
A szervezők fenntartják maguknak a jogot az előadások elfogadására vagy elutasítására. Az érdeklődéstől függően konferenciánkat két naposra tervezzük. A konferenciára lehet jelentkezni hallgatóként is, előadás nélkül. Jelentkezni a mellékelt űrlapon lehet a tervezett előadás kivonatával.
 
Költségek
 
            A konferencia önköltséges.
 
Szállást  -  ha szükséges  -  előzetes foglalás alapján kedvezményes árért (kb. 4000 forint/éjszaka) egyetemi vendégszobákban és 2-3 ágyas kollégiumi szobákban tudunk biztosítani a Néprajzi Tanszéken keresztül. Ennek költségeit mindenki maga egyenlíti ki a szálláshelyen. Szegedi szállodák, panziók, vendégházak elérhetősége, ahol mindenki igényeinek megfelelően tud időben (!) szállást foglalni: http://www.iranymagyarorszag.hu/keres/szeged/szallasok-p1/
 
            Étkezését a konferencia helyszíne közelében lévő éttermekben, egyetemi menzákon mindenki maga oldja meg.
 
Könyvárusítás
 
            A konferencia ideje alatt könyvárusítást tervezünk. Ha Önnek van a konferencia témájába, vagy tágabban a vallási néprajz keretébe illő kiadványa, előzetes egyeztetés alapján annak árusítását is szívesen vállaljuk.
 
            A mellékelt jelentkezési lapot kérem, szíveskedjék Barna Gábor nevére és címére postán, vagy drótpostán (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.; barna [KUKAC] hung [PONT] u-szeged [PONT] hu) a fenti határidőig visszaküldeni.
 
            További információk levélben, telefonon vagy drótpostán keresztül a fenti címeken Barna Gábortól kérhetők.
 
Programtervezet
 
 
 
Október 6. csütörtök
 
            10.00 megnyitó
 
            10.00 – 13.00 előadások
 
            13.00 ebédszünet
 
            14.00 – 18.00 előadások
 
október 7. péntek
 
            8.30 előadások
 
            13.00 ebédszünet
 
            14.00 - 17.00 előadások
 
 
 
Szeged, 2016. augusztus 8.
 
                                                                                  Barna Gábor