A Szegedi Néprajzhallgatók Köre

sznek logo A SzNéK

A Szegedi Néprajzhallgatók Köre (SzNéK) a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke non-profit hallgatói szervezete; a szegedi néprajzi oktatás és kutatás szellemiségét támogató Solymossy Sándor Egyesület Ifjúsági Tagozata.

 

A Szegedi Néprajzhallgatók Köre (SzNéK) 2009. november 26-án alakult meg a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén.
Alapítója és első titkára Börcsök Zsuzsanna, az alapítás időpontjában szegedi néprajz szakos hallgató. (A Kör vezetője a titkár – az ő feladata a gyűlések összehívása, levezetése; a kapcsolattartás a tanári karral, illetve a SzNéK képviselete.)


Története

A Kör eredeti célkitűzése az volt, hogy legyen egy, a szegedi néprajzos hallgatókat tömörítő egyesület, ahogyan a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén az Etnográfusok Pécsi Egyesülete (EPE).

A SzNéK megszervezése során azonban az alapító(k) elvetették az egyesületi keretet, és körré szerveződtek.
A Kör első elnevezése a Szegedi Néprajzosok Köre volt, ám a Solymossy Sándor Egyesület javaslatára átváltoztatták Szegedi Néprajzhallgatók Körére, ami jelzi, hogy a szervezet hallgatókból áll, és hallgatók "tartják fenn".

Kezdetben 24 diák vállalta, hogy a hallgatói tudományos tevékenység megszervezésében és koordinálásában részt vesz, lehetőséget biztosítva hallgatótársaiknak és maguknak a bemutatkozásra és önálló kutatások végzésére. Ezen túl, további célok is felmerültek, úgy, mint a diákok egyetemek közti együttműködése, találkozók szervezése.
Kezdetben 5 csoport alkotta a diákkört, amelynek vezetői, kiegészülve a kör titkárával és elnökével, egy 7 fős vezetőséget alkottak. A vezetők feladata a csoportok munkájának koordinálása és a tevékenységek meghatározása volt. A programcsoport feladata a programok megszervezése és lebonyolítása volt, az információs csoport segítette a kapcsolatteremtést és a kommunikáció gördülékenységét, a médiacsoport mindezek megjelenítését vállalta, míg a pályázati csoport az anyagi források megteremtésén munkálkodott, a pénztár pedig a pénzalap elosztását végezte.
Körülbelül fél év után a Programcsoport kettévált, és Közösségi, illetve Szakmai Program Munkacsoporttá osztódott. Ezzel egyidőben a Média és az Információs Csoportok összeolvadtak, és Információs Csoportként működtek tovább. 2011. őszén új csoport alakult Külkapcsolati Csoport néven.

A SzNéK ma

Ma a Szegedi Néprajzhallgatók Köre – a hallgatók számának csökkenése miatt – már nem csoportokba szerveződve végzi a feladatok megoldását, a programok szervezését, hanem ki-ki kedve és ideje szerint veszi ki részét a feladatokból. Jelszavunk a „Megfogyva bár, de törve nem”.