Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár

Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis
Redigit: Barna Gábor
ISSN 1419-1288
Indítás éve: 1998

Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár sorozat megjelent kötetei

 1. Barna Gábor szerk. /ed. Szentemberek – a vallásos élet szervező egyéniségei. Holy men – organizers in the Folk Religiosity. Budapest – Szeged, 1998.        
 2. Barna, Gábor ed. Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szeged, 1999.    
 3. Pusztai, Bertalan szerk. / ed. Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú. Between the Sacred and the Profan. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szeged, 1999.
 4. Józsa László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. Geweihte Steine. Kapellen, Statuen, Kreuze und Friedhöfe in Kunszentmárton. Szeged, 1999.      
 5. Hetény János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. Veneration of the Bleeding/Exuding Picture of the Virgin Mary Győr. Szeged, 2000.  
 6. Barna, Gábor ed. Politics and Folk Religion. Szeged, 2001.
 7. Barna Gábor szerk./ed. Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Veneration of the Virgin Mary in Hungary and Central-Europe. Szeged, 2001. 
 8. Barna Gábor szerk./Hg. A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Historische Schichten und Formen der Heiligenverehrung in Ungarn und Mittel-Europa. Szeged, 2001. 
 9. Barna Gábor – Kótyuk Erzsébet szerk./eds. Test, lélek, természet. Tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből. Köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára. Body, Soul, Nature. Papers on the Folk Medicine. Festschrift to Tamás Grynaeus on his 70th Birthday. Budapest – Szeged, 2002.                                                                           
 10. Barna, Gábor – Ildikó Kríza eds. Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Akadémiai Kiadó, Budapest – Department of Ethnology, Szeged, 2002.
 11. Barna, Gábor Hg. Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Akadémiai Kiadó – Lehrstuhl für Volkskunde, Szeged, 2003.
 12. „Oh, Boldogságos Háromság” Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szerk. Barna Gábor Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003.
 13. Rítusok, folklór szövegek. Szerk. Barna Gábor. Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó. Budapest, 2004.          
 14. Idő és emlékezet. Tanulmányok az időről az ezredfordulón. Szerk. Barna Gábor. Kairosz Kiadó, Budapest, 2005.
 15. Hetény János: „Gyönyörű nagy vonzalom …” A Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. Szeged, 2006.  
 16. Barna Gábor szerk. Kép, képmás, kultusz. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2006. Szeged.
 17. 1956 Emlékezés és Emlékezet szerk: Barna Gábor Október 23-a ünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban Egy kutatószeminárium tanulságai. Szeged, 2006.
 18. Barna Gábor ed. Religion, Tradition, Culture. Akadémiai kiadó, Budapest.2007.      
 19. Grynaeus Tamás szerk. Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged-Budapest, 2008.
 20. Barna Gábor Hg. Kleidenkmale. Akadémia Kiadó Budapest, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Budapest-Szeged, 2008.
 21. Józsa László „Isten hajléka az emberek között” A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged 2009. 
 22. Érzékek és vallás. Szerk.: Gyöngyössy Orsolya és Bodosi-Kocsis Nóra közreműködésével Barna Gábor. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2009.            2500,-   
 23. Gaál Károly: Andocsi Mária gyermekei. Adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. Szeged-Dunavarsány, 2009.
 24. Hetény János: A magyarok Máriája. Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék-Szent István Társulat. Budapest, 2011.     
 25. Barna Gábor-Gyöngyössy Orsolya szerk: Rítus és ünnep/Rite and Feast. Szeged, 2010.        -
 26. Olvasó. Tanulmányok a 60. Barna Gábor tiszteletére. Szerk. Povedák Kinga, Povedák István, Varga Sándor és Gleszer Norbert közreműködésével Mód László-Simon András. Gerhardus Kiadó, Szeged 2010.         
 27. Barna Gábor szerk. Vallások, határok, kölcsönhatások/Religions, Borders, Interferences. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék: Szeged – Akadémiai Kiadó: Budapest, 2011. 
 28. Povedák István: Álhősök, hamis istenek? A Bálint Sándor Valláskutató Intézet Könyvtára 1. / Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 28. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – Gerhardus Kiadó, Szeged, 2011.          
 29. Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata. Imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged – Szent István Társulat, Budapest, 2011.
 30. Barna Gábor ed. Ethnographic Atleses. Regions, Borders, Interferences. Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Szeged – Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.
 31. Barna Gábor – Povedák Kinga szerk.: Vallás, kultúra, identitás. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012.
 32. Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012.
 33. Kerekes Ibolya közreműködésével szerkesztette Barna Gábor és Kótyuk Erzsébet: A test és a lélek orvosai - Grynaeus Tamás emlékkönyv. Néprajzi és kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2013.
 34. Löw Immánuel: Zsidó folklór tanulmányok / Studien zur jüdischen Folklore. (Fordította Hrotkó Larissza. Utószó: Glässer Norbert – Zima András) SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 35. Bálint, Sándor – Lantos, Miklós: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aus der ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt der großen Feste. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
 36. Barna Gábor – Povedák István szerk.: Politics, Feasts, Festivals. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014. 
 37. Povedák István (ed.): Heroes and Celebrities. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 38. Povedák István - Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
 39. Barna Gábor – Kerekes Ibolya szerk.: Vallás, egyén, társadalom. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014.  
 40. Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 41. T. Székely László: Bánsági áhítat. Czank Gábor fényképfelvételeivel. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014. 
 42. Barna Gábor – Povedák Kinga (szerk.): Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 43. Glässer Norbert – Zima András szerk. Hagyományláncolat. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 44. Barna Gábor – Kiss Endre szerk.: A család egykor és ma. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
 45. Márton Dorottya - Barna Gábor szerk.: Tanulmányok a Verses Szentírásról. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014. 
 46. Barna Gábor: Vallási néprajzi tanulmányok. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 
 47. Barna Gábor: Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities / Heilige, Feste, Wallfahrtren, Bruderschaften. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014.
 48. Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014.
 49. Péter László: Löw Immánuel. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015. 
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54. Glässer, Norbert és Zima, András és Nagyillés, Anikó, szerk.: "A királyhűség jól bevált útján…”. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 25 (54). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. 2016.

 

 1. Glässer Norbert - Glässerné Nagyillés Anikó (szerk.): Mózes kőtáblái a hármashalmon. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2015.