A kutatási ösztöndíj címe: A homoki szőlő- és borkultúra kibontakozása és változása Csongrád megyében az 1880-as évektől napjainkig

A kutatások elsősorban arra irányulnak, hogy feltárják a homoki szőlőkultúra széleskörű kibontakozásának folyamatát, valamint azokat a mozgatórúgókat, amelyek a művelési ág előretörésének hátterében húzódnak. Térbeli kiterjedését illetően a vizsgálatok  a mind a mai napig kevéssé vizsgált Csongrád megyére, azon belül is Csongrád és Szeged térségére szorítkoznak. 

Fontosabb témakörök:

 1. A szőlőművelési és borkészítési eljárások változása
 2. Társadalmi megoszlás, birtokszerkezet, gazdálkodó- és birtoktípusok
 3. Tradíció és modernizáció viszonyának alakulása
 4. Kiállítások, szőlészeti-borászati bemutatók szerepe a szőlőgazdálkodás modernizálásában
 5. Borfogyasztási szokások változása
 6. A szőlőtermesztés szervezeti keretei (hegyközségek, egyesületek, borrendek stb.)
 7. Szőlő- és borünnepek (szüreti felvonulások, bálak, borfesztiválok stb.) funkciójának változásai 8. Borvidéki határok kialakítása.

A témakörben eddig megjelent, fontosabb publikációk:

 • Egy csongrádi szőlőbirtokos, Ludrovai Tóth István gazdálkodása naplófeljegyzései tükrében. Oppidum. A Csongrádi Levéltár Évkönyve. 2011. 49-92.
 • Adalékok az alföldi homoki szőlő- és borgazdálkodáshoz: egy csongrádi szőlőbirtokos látogatása és tapasztalatai a kecskeméti Miklóstelepen. In: Garaczi Imre (szerk.): Érték és sors. Nemzetpolitika-kulturális örökség-identitás. 247-256.,Veszprém, 2012.
 • A Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesületének megalakulása. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Történeti Tanulmányok. Studia Historica 13. 2013. 1–10.
 • Jólétünk tényezője (A szegedi borosgazdák és pálinkafőzők első vetélkedése). Szeged, a Város folyóirata 2013. május. 47.