NÉPRAJZ ALAPKÉPZÉS (BA)

 

MK

TT/KPR

Tantárgyelem - Topic in the subject

0

1

2

3

4

5

6

SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4k

 

NEPR-T13 Szakdolgozat; teljesítendő min. 4k

 

 

 

NEPR-T131 Szakdolgozat, Önálló vizsga, Gyakorlati jegy ++

4

 

 

 

 

 

 

MK BA Általános bölcsészettudományi studium; Teljesítendő: min. 6k

 

BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min. 2k

 

 

 

BAFIL1 Filozófiatörténet, Előadás minden févben, 2 óra, Kollokvium ++

 

2

 

 

 

 

 

 

BATÁRS Társadalomismeret; teljesítendő min. 2k

 

 

 

BATÁRS1 Társadalomismeret, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium ++

 

2

 

 

 

 

 

 

BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; teljesítendő min. 2k

 

 

 

BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium

 

2

 

 

 

 

 

Bővebben: BA kerettanterv

Néprajz mesterképzés hálóterv

 

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

 

 

Szakmai törzsanyag

Magyar és összehasonlító folklorisztika

MA-NEPR-K (L1) 1x2

2

2

2

 

kollokvium, gyak.jegy

9

Az anyagi kultúra kutatása

MA-NEPR-K (L) 2x

2

2

 

2

kollokvium, gyak.jegy

9

Kulturális antropológia

MA-NEPR-K (L) 3x

2

2

 

 

kollokvium, gyak.jegy

6

Társadalomnéprajz

MA-NEPR-K (L) 4x

 

 

2

2

kollokvium, gyak.jegy

6

Szabadon választható

Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium

MA-NEPR-V (L) 1x

 

2

2

 

kollokvium, gyak.jegy

8

Gyakorlati ismeretek

Terep-/archívumi gyakorlat 1-2.

MA-NEPR-GY (L) 11, 12

80 óra

M3

6

Közgyűjteményi-/múzeumi gyakorlat 1-2.

MA-NEPR-GY (L) 21, 22

80 óra

M3

6

Konzultáció

Szakdolgozati konzultáció

MA-NEPR-KONZ (L) 11, 12

 

2

2

2

aláírás

0

Differenciált szakmai anyag/

Szakirány (ld. alább)

 

 

 

 

kollokvium, gyak.jegy

50

Záróvizsga

 

 

 

 

 

 

Diplomamunka

 

 

 

 

 

20

Összesen

 

 

 

 

 

120

Bővebben: Néprajz mesterképzés hálóterv