Keresés valamire:  
Rekordok száma: 288
1. oldal 1 2. oldal 15
Rekordok/lap: 
Cím Kézirat/Nyomtatvány Szerző Társszerző Megjelenés éve Megjelenés helye Kiadó Lelőhely Lelőhely jelzete Felekezet
 Nézet Jézus legszentebb szíve az én oltalmam életem- és halálomban nincs feltüntetve NINCS nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Szent Hangzatok. Imák a keresztény katolikusok számára. Albach József Sujánszky Antal 1841 Budapest és New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Szent Hangzatok. Imádságok a Keresztény Katholikusok számára. Albach József Sujánszky Antal 1841 Pest Müller könyvárus SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Ájtatos hölgy. Elmélkedések és imák művelt protestáns hölgyek használatára Több ... Szenci Fördős Lajos Szívós Mihál 1846 Kecskemét nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 51.ÁH1846 református
 Nézet Igaz isteni szeretetnek harmatjából nevekedett Arany-Korona az az Külömbkülömbfé Több ... Pongrácz Ester NINCS 1849 Buda nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Ájtatos hölgy. Elmélkedések és imák művelt protestáns hölgyek használatára Több ... Szenci Fördős Lajos Szívós Mihál 1852 Kecskemét nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 54.ÁH1852 református
 Nézet A keresztény tudománynak rövid foglalatja, oktatások- és imádságokban
A szentek Több ...
Neumayr Ferenc Szenczy Imre 1857 Szombathely Bertalanffy Imre nyomdája SZTE Néprajzi Tanszék 126. KT 1857 katolikus
 Nézet Áhítat gyakorlatai, Imák- s énekekben a római kath. ifjuság épülésére. Szepesi Imre 1857 Pest Szerző SZTE Néprajzi Tanszék 235. ÁGY 1857 katolikus
 Nézet Kis jó illatu Rózsáskert, melyben sok szép imádságok és énekek találtatnak a bol Több ... 0 nincs feltüntetve NINCS 1859 Pest Bucsánszky Alajos SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Hétfájdalmu Boldogságos Szüz Mária Nyomai követőknek mennybe vezető Arany koroná Több ... 0 Áts Benjamin nincs feltüntetve 1860 Pest Bucsánszky Alajos SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Szűz Mária fogantatásának könyve. Imakönyv katholikus nők számára nincs feltüntetve nincs feltüntetve 1861 Szeged nem ismert SZTE Klebelsberg Kúnó könyvtár 137. SZMF 1861 katolikus
 Nézet Officium Divinum. Kalauz a keresztény katholikus magán és nyilvános isteni-szolg Több ... Zsihovics Ferenc NINCS 1865 Pest Szent-István Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 277.OD1865 katolikus
 Nézet Katholikus lelki kalauz, vagyis Útmutatás keresztény életmódra. Dankó József nincs feltüntetve 1866 Bécs Sz. Megváltórl nevezett rend SZTE Néprajzi Tanszék 78. KLK 1866 katolikus
 Nézet Heilige Anklänge. Gebete für katholische Christen Albach József NINCS 1868 Pest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 52. HK 1868 katolikus
 Nézet Új Rózsáskert imádságos és énekes-könyv katholikus keresztény hivek használatára Több ... 0 Tárkányi B. József NINCS 1868 Pest Heckenast SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Isten, mindenem, örömem, vigasztalásom. Imádságok és elmélkedések mivelt protest Több ... Cleinmann Károly Szász Károly 1869 Pest Heckenast SZTE Néprajzi Tanszék 186.IMÖV1869 evangélikus
 Nézet Keresztény Áhitat Pederzani Gyula nincs feltüntetve 1872 Pest Heckenast SZTE Néprajzi Tanszék 93. KÁ 1872 katolikus
 Nézet Heilige Anklänge. Gebete für katholische Christen Albach József NINCS 1874 Buda-Pest Franklin-Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 139.HK1874 katolikus
 Nézet Vezércsillag az üdv elnyerésére. Imakönyv a kathol. nőnem használatára Tárkányi Béla NINCS 1879? Budapest Franklin-Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 224. VÜE 1879 katolikus
 Nézet Igaz Isteni Szeretetnek harmatjából növekedett drága kövekkel kirakott Arany Kor Több ... Pongrácz Ester NINCS 1881 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Következő : Utolsó

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.