Keresés valamire:  
Rekordok száma: 288
1. oldal 1 2. oldal 15
Rekordok/lap: 
Cím Kézirat/Nyomtatvány Szerző Társszerző Megjelenés éve Megjelenés helye Kiadó Lelőhely Lelőhely jelzete Felekezet
 Nézet Jézus legszentebb szíve az én oltalmam életem- és halálomban nincs feltüntetve NINCS nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Ájtatosság a tizennégy segítő szenthez Dr. Johannes Drahos nincs feltüntetve 1941 nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Imák és énekek kath. hivek és ifjuság használatára nem ismert nem ismert é.n. Arad nem ismert SZTE Néprajzi Tanszék 267. IÉ é.n. katolikus
 Nézet Katholikus lelki kalauz, vagyis Útmutatás keresztény életmódra. Dankó József nincs feltüntetve 1866 Bécs Sz. Megváltórl nevezett rend SZTE Néprajzi Tanszék 78. KLK 1866 katolikus
 Nézet Énekeskönyv: A Csehszlovák köztársasági magyar reformátusok használatára. Több ... nincs feltüntetve nincs feltüntetve 1925 Beregszász nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék református
 Nézet Igaz isteni szeretetnek harmatjából nevekedett Arany-Korona az az Külömbkülömbfé Több ... Pongrácz Ester NINCS 1849 Buda nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Heilige Anklänge. Gebete für katholische Christen Albach József NINCS 1874 Buda-Pest Franklin-Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 139.HK1874 katolikus
 Nézet Szentlélek hárfája Prohászka-imakönyv Prohászka Ottokár NINCS 1945 Budapest Szociális Missziótársulat SZTE Néprajzi Tanszék 3. SZH 1945 katolikus
 Nézet Jézusom Örömöm imádságos- és énekeskönyv Dr. Vargha Damján NINCS 1937 Budapest Szent-István Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 4.JÖ1937 katolikus
 Nézet Kármel ékessége. Imakönyv a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelői és a harmadrend Több ... P. Hárs Ágoston NINCS 1922 Budapest Budapesti Kármeliták SZTE Néprajzi Tanszék 8. KÉ 1922 katolikus
 Nézet Égi manna. Ima- és énekeskönyv a ker. kath. ifjúság számára Zádori ev. János NINCS 1882 Budapest Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 11.ÉM1882 katolikus
 Nézet Ifjusági-imakönyv. Serdülő ifjak és lányok számára Hock János NINCS 1903 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 12.II1903 katolikus
 Nézet Jézus Szíve a szeretetnek lángtengere P. Antal NINCS 1902 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 14.JSZ1902 katolikus
 Nézet Mária gyermeke. Imádságoskönyv katolikus magyar leányok számára Dr. Halász Pál NINCS 1924 Budapest Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. SZTE Néprajzi Tanszék 15.MGY1924 katolikus
 Nézet Áhítat koszorúja, vagyis ima- és énekeskönyv melyet a keresztény katolikus hívek Több ... Mészáros Kálmán NINCS 1885 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék 17. ÁK 1885 katolikus
 Nézet Venite Adoremus! Katolikus oktató- és imádságoskönyv a tanulóifjúság számára Több ... Dr. Láng Incze NINCS 1902 Budapest Szent-István Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 18.VA1902 katolikus
 Nézet Imádságok és egyházi énekek a Budapest-Terézvárosi templom tanuló ifjúsága részé Több ... ismeretlen NINCS 1914 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 19. IBpT 1914 katolikus
 Nézet Páduai Szent Antal kis imakönyve. Szent Antal tisztelői számára és a "szegények Több ... P. Özséb NINCS 1901 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék 21.PA1901 katolikus
 Nézet Szent vagy, Uram! Énektárának kis szövegkönyve Harmat - Sík Dr. Hévey Gyula 1932 Budapest Magyar Kórus Egyházzenei folyóirat SZTE Néprajzi Tanszék 24.SZVU1932 katolikus
 Nézet Imafüzér a tisztítótűzben szenvedő lelkek vígasztalására S.I. nincs feltüntetve 1917 Budapest Budapesti Kármeliták SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Következő : Utolsó

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.