Keresés valamire:  
Rekordok száma: 288
1. oldal 1 2. oldal 15
Rekordok/lap: 
Cím Kézirat/Nyomtatvány Szerző Társszerző Megjelenés éve Megjelenés helye Kiadó Lelőhely Lelőhely jelzete Felekezet
 Nézet Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált Több ... ismeretlen NINCS 1911 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 16.PA1911 katolikus
 Nézet Imádságok és egyházi énekek a Budapest-Terézvárosi templom tanuló ifjúsága részé Több ... ismeretlen NINCS 1914 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 19. IBpT 1914 katolikus
 Nézet Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált Több ... 0 ismeretlen NINCS nincs feltüntetve Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Kis Jézus imádsága. Imakönyv kisebb gyermekek számára ismeretlen NINCS 1912 Wintenberg Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 32.KJI1912 katolikus
 Nézet Napi imádságaink. Sík Sándor Zsoltár- és himnuszfordításaival. Az Isteni Megvált Több ... ismeretlen 1948 Sopron Isteni Megváltó Leányainak Anyaháza SZTE Néprajzi Tanszék 40. NI 1948 katolikus
 Nézet Lelki Manna ismeretlen 1891 Budapest ...hner Vilmos Kiadása SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Kis Jézus imádsága. Imakönyv kisebb gyermekek számára ismeretlen NINCS 1897 Budapest és New-York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 174.KJI1897 katolikus
 Nézet Ájtatossági kalauz Dr. Horváth Jenő NINCS 1912 Máriaradna A máriaradnai szent-ferencrendi zárda SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Lelki tükör rövid utasitásokkal. Bús Jakab S.J. nincs feltüntetve 1929 Budapest Mária-kongregáció SZTE Néprajzi Tanszék 185. LK 1929 katolikus
 Nézet Lelki tükör rövid utasitásokkal. Bús Jakab S.J. nincs feltüntetve 1914 Budapest Mária-kongregáció SZTE Néprajzi Tanszék 302.LK.1914 katolikus
 Nézet Harmonia Sacra: Imádságokkal, gregorián korálisokkal, vegyeskarra írt latin misé Több ... Bárdos Lajos-Kertész Gyula Rajeczky Benjamin 1934 Budapest Magyar Kórus Egyházzenei folyóirat SZTE Néprajzi Tanszék 118 HS 1934 katolikus
 Nézet Égi orgona virágok. Ima- és énekeskönyv Molnár József Meisermann Ignácz 1925 Budapest (és New York) Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 123. ÉOV 1925 katolikus
 Nézet Égi orgona virágok. Ima- és énekeskönyv a római kathol. hivek számára, 542 énekk Több ... Molnár József Meisermann Ignácz é.n. Budapest (és New York) Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 207 ÉO é.n. katolikus
 Nézet Kis lelki manna, Keresztény katolikus ima- és egyházi énekfüzér a kat. hívek szá Több ... Meisermann Ignácz NINCS 1930 Budapest, Winterberg, New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 176.KLM1930 katolikus
 Nézet Orgona hangok. Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 950 énekkel. A római kath. Több ... Meisermann Ignácz Molnár József 1918 Budapest és New-York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Keresztény-katholikus imakönyv nyilvános és magánájtatosság számára Dr. Ochaba A. János NINCS 1906 Budapest Szent-István Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 124. KKI 1906 katolikus
 Nézet Tiszt. Skupuli Lőrinc lelki harca Dr. Nogáll János NINCS 1899 Nagyvárad Dr. Nogáll János SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Vezérkönyv a legfölségesebb Oltáriszentség folytonos imádására és a szegény temp Több ... Liguori Szent Alfonz Dr. Nogáll János 1935 Székesfehérvár Országos Központi Oltár-Egyesület SZTE Néprajzi Tanszék 10. VO 1935 katolikus
 Nézet Vezérkönyv a legfölségesebb Oltáriszentség folytonos imádására és a szegény temp Több ... Liguori Szent Alfonz Dr. Nogáll János 1905 Budapest Budapesti Központi Oltár-Egyesület SZTE Néprajzi Tanszék 306. VO 1935 katolikus
 Nézet A keresztény tudománynak rövid foglalatja, oktatások- és imádságokban
A szentek Több ...
Neumayr Ferenc Szenczy Imre 1857 Szombathely Bertalanffy Imre nyomdája SZTE Néprajzi Tanszék 126. KT 1857 katolikus
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Következő : Utolsó

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.