Keresés valamire:  
Rekordok száma: 288
1. oldal 1 2. oldal 15
Rekordok/lap: 
Cím Kézirat/Nyomtatvány Szerző Társszerző Megjelenés éve Megjelenés helye Kiadó Lelőhely Lelőhely jelzete Felekezet
 Nézet "Kiáltásom Halld meg Isten!" Kis imakönyv a háborús időkre. Családi és magán has Több ... Uray Sándor NINCS 1914 Debrecen Hoffmann és Kronovitz Könyvkiadóhivatal SZTE Néprajzi Tanszék 103. KHI 1914 református
 Nézet A gyermek szent fohászai, Ima és énekeskönyv 0 Bogisich Mihály NINCS 1884 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet A Kármelhegyi Skapuláré-Társulat vezérkönyve nincs feltüntetve 1918 Budapest Kármelita Rendház SZTE Néprajzi Tanszék 299.STV. 1918 katolikus
 Nézet A Kath. Anya imádsága Szent Anna anyánk példája után, vagyi: útmutatás szent Ann Több ... Kunszigethi Mihály NINCS 1883 Budapest és New-York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 215. KAI 1883 katolikus
 Nézet A keresztény tudománynak rövid foglalatja, oktatások- és imádságokban
A szentek Több ...
Neumayr Ferenc Szenczy Imre 1857 Szombathely Bertalanffy Imre nyomdája SZTE Néprajzi Tanszék 126. KT 1857 katolikus
 Nézet A munkás imádkozik nincs feltüntetve NINCS nem ismert Budapest Magyarországi Katolikus Legényegyletek Orsz. Szöv. SZTE Néprajzi Tanszék 228. MI é.n. katolikus
 Nézet A nőkongreganista kézikönyve nincs feltüntetve 1932 Kalocsa "Mária-Kongregáció" SZTE Néprajzi Tanszék 285. NK 1932 katolikus
 Nézet A nyáj a pásztorért (imák) Hunya Dániel S.J. NINCS 1943 Szeged Papi Lelkiség SZTE Néprajzi Tanszék 263. NYP 1943 katolikus
 Nézet A rózsafüzér az Oltáriszentség előtt nem ismert nincs feltüntetve 1911 nincs feltüntetve nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 290.RO1911 katolikus
 Nézet A Rózsfűzér az Oltáriszentség előtt 0 nincs feltüntetve nincs feltüntetve 1911 nem ismert nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet A Szeged-Rókusi Plébánia Templomban szokásos Ájtatosságok könyve nincs feltüntetve NINCS 1927 Szeged Szegedrókusi Plébánia SZTE Néprajzi Tanszék 232. ÁK 1927 katolikus
 Nézet A Veszprém-Egyházmegye ima és énekeskönyve a papság, a kántor és a hivek használ Több ... 0 nincs feltüntetve NINCS 1937 Veszprém Veszprém-Egyházmegyei Hatóság SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Adjutorium nostrum in nomine domini! seu selecta pietatis exercitia. Graeffel János NINCS 1881 Tirnaviae (Nagyszombat) nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 309.AN.1881 katolikus
 Nézet Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga ... dr. Ajtai Kálmán NINCS 1939 Budapest Korda Rt. SZTE Néprajzi Tanszék 33 MTCS 1939 katolikus
 Nézet Áhítat gyakorlatai, Imák- s énekekben a római kath. ifjuság épülésére. Szepesi Imre 1857 Pest Szerző SZTE Néprajzi Tanszék 235. ÁGY 1857 katolikus
 Nézet Áhítat koszorúja, vagyis ima- és énekeskönyv melyet a keresztény katolikus hívek Több ... Mészáros Kálmán NINCS 1885 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék 17. ÁK 1885 katolikus
 Nézet Ájtatos fohászok és énekek a Boldogságos Szűz Máriának hét fő öröméről Több ... nincs feltüntetve nincs feltüntetve ? Budapest Barnaföldi Gábor SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Ájtatos hölgy. Elmélkedések és imák művelt protestáns hölgyek használatára Több ... Szenci Fördős Lajos Szívós Mihál 1846 Kecskemét nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 51.ÁH1846 református
 Nézet Ájtatos hölgy. Elmélkedések és imák művelt protestáns hölgyek használatára Több ... Szenci Fördős Lajos Szívós Mihál 1852 Kecskemét nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 54.ÁH1852 református
 Nézet Ájtatos társulatok Imádságos Könyve. Jámbor keresztények használatára. 0 Bartha István NINCS 1902 Orosháza nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Következő : Utolsó

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.