Keresés valamire:  
Rekordok száma: 288
1. oldal 1 2. oldal 15
Rekordok/lap: 
Cím Kézirat/Nyomtatvány Szerző Társszerző Megjelenés éve Megjelenés helye Kiadó Lelőhely Lelőhely jelzete Felekezet
 Nézet Könyörögjünk édes magyar hazánkért! 0 nincs feltüntetve nincs feltüntetve 1944 Szatmárnémeti Szatmári irgalmas nővérek kiadása SZTE Néprajzi Tanszék
 Nézet Szentlélek hárfája Prohászka-imakönyv Prohászka Ottokár NINCS 1945 Budapest Szociális Missziótársulat SZTE Néprajzi Tanszék 3. SZH 1945 katolikus
 Nézet Jézusom Örömöm imádságos- és énekeskönyv Dr. Vargha Damján NINCS 1937 Budapest Szent-István Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 4.JÖ1937 katolikus
 Nézet Liliomcsokor a kis Jézus barátainak. A jó gyermekek részére. Nagy József NINCS 1940 Párkány Nagy József SZTE Néprajzi Tanszék 5. LJB 1940 katolikus
 Nézet Imakönyv Páduai Szent Antal tiszteletének terjesztésére P. Trefán Leonárd NINCS 1933 Kolozsvár nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 6.IPA1933 katolikus
 Nézet Kármel ékessége. Imakönyv a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelői és a harmadrend Több ... P. Hárs Ágoston NINCS 1922 Budapest Budapesti Kármeliták SZTE Néprajzi Tanszék 8. KÉ 1922 katolikus
 Nézet Égi Hangzatok. Imádságok és elmélkedések katolikusok számára Ferenczy György NINCS 1921 Vimperk, Budapest és New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 9.ÉH1921 katolikus
 Nézet Vezérkönyv a legfölségesebb Oltáriszentség folytonos imádására és a szegény temp Több ... Liguori Szent Alfonz Dr. Nogáll János 1935 Székesfehérvár Országos Központi Oltár-Egyesület SZTE Néprajzi Tanszék 10. VO 1935 katolikus
 Nézet Égi manna. Ima- és énekeskönyv a ker. kath. ifjúság számára Zádori ev. János NINCS 1882 Budapest Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 11.ÉM1882 katolikus
 Nézet Ifjusági-imakönyv. Serdülő ifjak és lányok számára Hock János NINCS 1903 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 12.II1903 katolikus
 Nézet Imakönyv a katolikus hívek részére Vass János NINCS 1940-es évek Tab Vass János SZTE Néprajzi Tanszék 13. IK 1940k. katolikus
 Nézet Jézus Szíve a szeretetnek lángtengere P. Antal NINCS 1902 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 14.JSZ1902 katolikus
 Nézet Mária gyermeke. Imádságoskönyv katolikus magyar leányok számára Dr. Halász Pál NINCS 1924 Budapest Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. SZTE Néprajzi Tanszék 15.MGY1924 katolikus
 Nézet Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált Több ... ismeretlen NINCS 1911 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 16.PA1911 katolikus
 Nézet Áhítat koszorúja, vagyis ima- és énekeskönyv melyet a keresztény katolikus hívek Több ... Mészáros Kálmán NINCS 1885 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék 17. ÁK 1885 katolikus
 Nézet Venite Adoremus! Katolikus oktató- és imádságoskönyv a tanulóifjúság számára Több ... Dr. Láng Incze NINCS 1902 Budapest Szent-István Társulat SZTE Néprajzi Tanszék 18.VA1902 katolikus
 Nézet Imádságok és egyházi énekek a Budapest-Terézvárosi templom tanuló ifjúsága részé Több ... ismeretlen NINCS 1914 Budapest nincs feltüntetve SZTE Néprajzi Tanszék 19. IBpT 1914 katolikus
 Nézet Páduai Szent Antal a szegények jótevőjének imakönyve. A ker. katolikusok, kivált Több ... 0 ismeretlen NINCS nincs feltüntetve Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék katolikus
 Nézet Páduai Szent Antal kis imakönyve. Szent Antal tisztelői számára és a "szegények Több ... P. Özséb NINCS 1901 Budapest Rózsa Kálmán és neje SZTE Néprajzi Tanszék 21.PA1901 katolikus
 Nézet Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal. Keresztény katolikusok sz Több ... Hungári A. NINCS 1916 Budapest - New York Steinbrener Ker. János Katolikus Könyvkereskedése SZTE Néprajzi Tanszék 22.GY1916 katolikus
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Következő : Utolsó

Készítette a Balassi Kiadó Kft, 2013.